.

05/07/1395 - 11:00

حادثه غدیر خم و اعلام عمومی پیامبر(ص) مبنی بر جانشینی امیرالمومنین (ع) ربطی به قضیه یمن نداشته و در فرض محال اگر این فرض مطرح شود، منحصر در یک مورد خاص نمی‌باشد، زیرا در مورد مشابه، مانند بیان عدم محرمیت زن فرزند خوانده، به عنوان عروس، که پیامبر(ص) آن را در مورد «زید» بیان نمودند، یک قانون کلی بوده، که تا ابد، پا برجاست.

05/06/1395 - 08:22

روزه‌ی مسلمان با ریاضت یک مرتاض، قابل مقایسه نیست؛ زیرا این دو کنش از حیث: نیت، شکل و روش، محصول و هدف یکسان نیستند. در روزه هدف فقط اطاعت از دستور خداست؛ روزه به مجرد ضرر، ساقط می‌شود؛ هدف روزه‌دار به‌دست آوردن سود و بهره‌ی دنیوی نیست؛ روزه‌دار به هر شکل و کیفیتی، به خود سختی نمی‌دهد؛ اما در ریاضت، این‌طور نیست.

05/03/1395 - 12:05

ساخت حسینیه‌ها و دیگر اماکن مذهنبی که مردم برای انجام امور دینی و جلسات معارف و غیره از آن استفاده می‌شود، به عنوان باقیات الصالحات بوده و وقف این‌گونه اماکن می‌تواند به عمومیت جلسات در این محافل کمک بیشتری نماید.

05/02/1395 - 22:24

بعضی از اسناد و مدارک دلالت به آتش زدن خانه‌ی حضرت زهرا می‌کنند. و بر فرض، آن دو نفر فقط خانه و افراد آن خانه را، تهدید به آتش نموده باشند، باز هم کدورت و دشمنی با آن دو نفر، کاملاً معقول می‌باشد، چرا که آن‌ها خانه و افرادی را تهدید کردند، که پاره‌ی تن پیامبر و حسنین سرور جوانان اهل بهشت در آن بودند.

05/02/1395 - 19:55

اسلام که سخن از بزرگی و عزت مسلمانان می‌گوید، گاهی به‌واسطه تفسیرهای نادرست بعضی، نتیجه معکوس می‌دهد. مبنایی که برای شرافت و عظمت مسلمانان است، باعث بدبختی و آوارگی و زیردست شدن مسلمانان شده است. یکی از این مبانی، نگرشی است که سلفیان از اسلام ارائه می‌دهند، که نتیجه آن را در تمامی کشورهای اسلامی و حتی غیر اسلامی می‌بینیم.

05/02/1395 - 19:47

اندک آشنایی درباره وهابیت، برای ما ثابت می‌کند، که این مجموعه فکری و اندیشه‌ی دینی، متشکل از دو عنصر است. خواص و عالمانی که در فتوا دادن و عبور از حدود، هیچ احتیاطی ندارند و عوام و مردمانی که بسیار سطحی‌نگر و بر اشتباه خود مُصِر و متعصب هستند، و این دو عنصر را پیامبر(ص)، برای اسلام خطرناک دانسته است.

04/26/1395 - 22:28

مسيحيان ادعا ميكنند كه آيه 78 سوره نساء با آيه بعدي تناقض دارد، زيرا خير و شر را ابتدا به خداوند نسبت داده و سپس به انسان‌ها نسبت مي‌دهد.

04/15/1395 - 09:30

صرف وجود بت در محلی موجب از بین رفتن مقام و جایگاه الهی آن نمی‌شود. اینکه بت خانه شده بخاطر جهل و تعصب و قدرتی بوده که مشرکان داشته‌اند و همین که این محل را به عنوان بت خانه انتخاب نموده اند یعنی این محل دارای قداست بوده است. پس صرف وجود بت‌ها در مدتی کوتاه ارزش و جایگاه کعبه را به طور کامل از بین نمی‌برد.

04/12/1395 - 18:51

عیسی مسیح علاوه بر اینکه خود را پیامبر بنی‌اسرائیل می‌داند، شاگردان و حواریون خویش را نیز مأمور هدایت بنی‌اسرائیل می‌کند: «این دوازده را عیسی فرستاده، بدیشان وصیت کرده، گفت: از راه امّت‌ها مروید و در بَلَدی از سامریان داخل مشوید، بلکه نزد گوسفندان گمشده اسرائیل بروید.»

04/12/1395 - 17:07

خود مسیحیان معترف‌اند که اناجیل توسط شاگردان و شاگردان شاگردان عیسی مسیح سال‌ها پس از او نوشته‌شده است. از طرفی کتاب مقدس شهادت می‌دهد که در مواقع خطر، شاگردان، عیسی مسیح را رها کرده و می‌گریختند. بنابراین اگر چیزی هم در اناجیل نوشته‌اند، یقینی و عینی نبوده بلکه مبتنی بر نقل عمومی که خطا در آن زیاد است، می‌باشد.

04/11/1395 - 18:36

بر فرض که سند این روایت صحیح باشد باید گفت، به هر حال مسجد الاقصای موجود در بیت المقدس، بر اساس شواهد روایی و تاریخی غیر قابل انکار، جایگاه معراج پیامبرو قبله اول مسلمانان بوده است، اما با فرض پذیرش این روایت نیز باید گفت که بعید نیست، به موازات مسجد الاقصای موجود در زمین، جایگاهی به نام مسجد الاقصی در آسمان‌ها نیز موجود باشد.

صفحه‌ها