یهودا اسخریوطی

یهودا اسخریوطی
01/26/1402 - 16:40

یهودا اسخریوطی، یکی از حواریون است. او بود که مسیح را برای دستگیری، به سربازان رومی شناساند. در مورد عاقبت او در عهد جدید دو روایت مختلف وجود داد. یکی می‌گوید او پشیمان شده و خود را خفه کرد؛ اما دیگری می‌گوید با آن پول مزرعه‌ای خرید و در آنجا مرد. سؤال اینجاست که بالاخره کدام ماجرا واقعی است؟

06/28/1394 - 07:17

ازجمله مبنایی‌ترین آموزه‌های مسیحیان، آموزه فدا است. آنان بر این عقیده‌اند که مسیح آمد و خود را فدای انسان‌ها کرد تا آنان را از گناه نخستین برهاند و موجب نجات آنان گردد. به این بیان که مرگ مسیح بر صلیب در حقیقت فدیه و تاوانی بود که پرداخت شد تا بشریت از وضعیت گناه نخستین رهایی یابد. خداوند، زندانی (بشریت) را آزاد نمی‌کرد مگر اینکه فدیه‌ای دریافت می‌کرد و عیسی مسیح فدیه لازم...