سرانجام یهودا اسخریوطی چه بود؟

  • 1402/01/26 - 16:40
یهودا اسخریوطی، یکی از حواریون است. او بود که مسیح را برای دستگیری، به سربازان رومی شناساند. در مورد عاقبت او در عهد جدید دو روایت مختلف وجود داد. یکی می‌گوید او پشیمان شده و خود را خفه کرد؛ اما دیگری می‌گوید با آن پول مزرعه‌ای خرید و در آنجا مرد. سؤال اینجاست که بالاخره کدام ماجرا واقعی است؟
یهودا اسخریوطی

.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ طبق نقل اناجیل متداول، یهودا اسخریوطی شخصیتی است که مکان حضور مسیح را لو داد تا سربازان رومی بتوانند او را پیدا کرده و با اصرار یهودیان، مصلوب کنند.

انجیل در این باره می‌گوید: «آنگاه یکی از آن دوازده که به یهودای اسخریوطی مسمّی بود، نزد رؤسای کهنه رفته گفت، مرا چند خواهید داد تا او را به شما تسلیم کنم؟ ایشان سی پاره نقره با وی قرار دادند و از آن وقت در صدد فرصت شد تا او را بدیشان تسلیم کند.» [متی 26 :14]

 یهودا که احتمال می‌داد مسیح فهمیده باشد او کسی است که خیانت خواهد کرد، برای اطمینان این مسئله پرسید: «چون وقت شام رسید، با آن دوازده بنشست و وقتی که ایشان غذا می‌خوردند، او گفت، هرآینه به شما می‌گویم که یکی از شما مرا تسلیم می‌کند! پس به‌غایت غمگین شده، هر یک از ایشان به وی سخن آغاز کردند که خداوندا آیا من آنم؟ او در جواب گفت، آنکه دست با من در قاب فرو برد، همان کس مرا تسلیمم نماید! هرآینه پسر انسان به همان‌طور که درباره او مکتوب است رحلت می‌کند. لیکن وای بر آن‌ کسی که پسر انسان به دست او تسلیم شود! آن شخص را بهتر بودی که تولّد نیافتی! و یهودا که تسلیم کننده وی بود، به جواب گفت، ای استاد آیا من آنم؟ به وی گفت، تو خود گفتی!» [متی 26 :20]

یهودا با سربازان رومی هماهنگ کرده بود که هر که را بوسه بزند، او مسیح است: «و هنوز سخن می‌گفت که ناگاه یهودا که یکی از آن دوازده بود با جمعی کثیر با شمشیرها و چوب‌ها از جانب رؤسا کَهَنه و مشایخ قوم آمدند و تسلیم کنندة او بدیشان نشانی داده، گفته بود، هر که را بوسه زنم، همان است. او را محکم بگیرید. در ساعت نزد عیسی آمده، گفت، سلام یا سیّدی! و او را بوسید.  عیسی وی را گفت، ای رفیق، از بهر چه آمدی؟ آنگاه پیش آمده، دست بر عیسی انداخته، او را گرفتند.» [متی 26 :47]

اما نکتهٔ قابل توجه، سرانجام یهودا است. مطابق انجیل متی او انعامی که از یهودیان گرفته بود را به آنها پس داد و خود را خفه کرد: «در آن هنگام، چون یهودا تسلیم کننده او دید که بر او فتوا دادند، پشیمان شده، سی پارة نقره را به رؤسای کهنه و مشایخ ردّ کرده،  گفت، گناه کردم که خون بی‌گناهی را تسلیم نمودم. گفتند، ما را چه، خود دانی!  پس آن نقره را در هیکل انداخته، روانه شد و رفته خود را خفه نمود. اما رؤسای کهنه نقره را برداشته، گفتند، انداختن این در بیت‌المال جایز نیست؛ زیرا خون‌ بها است. پس شورا نموده، به آن مبلغ، مزرعه کوزه‌گر را به جهت مقبره غُرباء خریدند.  از آن جهت، آن مزرعه تا امروز بحَقْلُ الدَّم مشهور است.» [متی 27]

اما اعمال رسولان عاقبت یهودا را به گونه‌ای دیگر ذکر می‌کند: «یهودا با پاداش شرارت خود قطعه زمینی خرید و در آن به روی درافتاد و از میان پاره شد و امعا و اَحشایش همه بیرون ریخت. ساکنان اورشلیم همه از این واقعه آگاه شدند و به‌ زبان خود آن محل را «حَقَلْ‌دِما»، یعنی زمین خون نامیدند.» [اعمال رسولان 1 :18]

بنا بر نوشتهٔ متی، یهودا سی سکه نقره را به کاهنان بازگردانده و خود را خفه کرد اما در اعمال رسولان می‌خوانیم که یهودا با ان سکه ها مزرعه‌ای خرید و در آن با سر سقوط کرد و روده‌هایش از بدن خارج شد! باید پرسید بلاخره سرانجام یهودا اسخریوطی چه شد؟ آیا سکه‌ها را پس داد و خود را خفه کرد یا با سکه‌ها مزرعه خرید و با سر افتاد و مرد؟

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.