گناه

02/04/1403 - 07:45

 شیطان آن‌قدر گناهان را آرایش می‌دهد و لذت و شیرینی کاذب به آنها می‌بخشد تا اینکه شکار خود را به دام می‌اندازد. در این میان فقط دل‌های بیدار، سالم و آگاه این آرایش دروغین را تشخیص می‌دهند و فریب آن را نمی‌خورند.

روزه
01/03/1402 - 12:02

کارهای خوب و بد بر زندگی انسان تأثیرگذار است و یکی از چیزهایی که در آینده و سرنوشت انسان تأثیر منفی می‌گذارد گناه است. از راهکارهای مهم پرهیز از گناه، تقویت اراده باطنی است که این مهم با روزه‌داری محقق می‌شود.

11/02/1396 - 09:06

برگشت و توبه‌ی نصوح ازگناهان، عامل رحمت الهی و تقرب به خداوند متعال است اما نکته‌ای که صوفیان از آن سوءاستفاده کردند این است که گفتند برای تقرب و محبت پیدا کردن به خداوند، ابتدا باید این رشته محبت را قطع کرد و سپس با یادآوری آن گناه، خودمان را به خدا نزدیک‌تر کنیم.

10/23/1396 - 11:42

فرقه‌ی صوفیه یکی از راههای رسیدن به کمال و فنای در خدا را، توبه واقعی می‌داند، اما توبه‌ای که متصوفه از آن ذکر می‌کند، توبه از یک گناه عمدی است تا با استغفار و توبه همیشگی بر آن گناه بتواند به کمال و مقامات عالیه برسد.