ملاک انتخاب

03/07/1403 - 15:14

چه کسی لیاقت ریاست جمهوری را دارد؟ ....

03/15/1400 - 11:02

حضور کمرنگ در انتخابات باعث فشار بیشتر دشمنان ایران اسلامی می‌شود و امید است هموطنان عزیزمان با حضور حداکثری خود و انتخاب فرد اصلح مسئولان شایسته و قدرتمندی را بر مسند امور بنشانند. کسی که به فرموده رهبر معظم انقلاب، فانی در خدمات و مصالح و منافع عمومی مردم باشد و آنها را برای رودربایستی با این و آن زیر پا نگذارد، کشور را به دشمن نفروشد و خودش را سپر بلای مشکلات قرار دهد.