مدعی یمانی

جوکار
11/06/1401 - 11:17

آقای علی اکبر جوکار از پیروان احمد اسماعیل، در یک فایل صوتی چگونگی ایمان آوردن خود به احمد اسماعیل را بیان می کند. در حالی که دلیل درستی برای آن نداشته و او در فرایند شناخت خود از یمانی به انحراف و اشتباه رفته است.

03/09/1400 - 10:55

احمدالحسن مدعی است که او تنها کسی است که دعوت به حاکمیت خدا می‌کند و اینرا نشانه‌ایی بر حقانیت خود می‌پندارد، اما با بررسی در این ادعا واضح می‌شود که نه تنهااین ادعا نمی‌تواند دلیل بر حقانیت باشد، بلکه احمدالحسن و اتباعش در چندین جا بر خلاف این مدعا رفتار کرده‌اند.

05/01/1396 - 12:02

یکی از آسیب‌های مهدویت در عصر غیبت تعیین محدوده‌ی زمانی ظهور است و حضرت مهدی (علیه‌السلام) نیز کسانی را که توقیت کرده‌اند را کذاب خطاب کرده است. احمدالحسن و پیروانش نیز در این راستا توقیت کرده و عصر حاضر را عصر ظهور معرفی کرده است که این در بین شیعیان کاری کاملاً ناپسند و مطرود به حساب می‌آید.