قبر پیامبر

11/24/1396 - 12:25

بنای بر قبور از دیدگاه وهابیت مشروع نبوده و یکی از ادله آن‌ها بر این مساله، روایت ابی‌الهیاج است. در این روایت از بلندی قبور منع شده که همین امر وهابیت را به مشروع نبودن بنای بر قبور ترغیب کرده است. این در حالی است که راویان این حدیث ضعیف بوده و در این صورت این روایت از مقام استدلال خارج می‌شود.

06/25/1396 - 11:57

سلفیه معتقدند که توسل به انبیا و صلحا جایز نیست؛ زیرا سلف چنین اعمالی را انجام نمی‌دادند. اما آنچه در منابع روایی اهل سنت آمده است، خبر از توسل سلف به نبی مکرم اسلام می‌دهد. ابن ابی شیبه در کتاب مصنف، چنین روایت کرده است: در زمان «عمر» مردم دچار قحطی وخشکسالی شدند. مردی به نام (بلال بن حارث) به قبر پیامبر متوسل شد.