عهد نامه مدینه

یهودیان در حکومت پیامبر(ص)
12/16/1400 - 10:49

با عهدنامه هایی‌ که پیامبر اکرم (ص) با یهودیان مدینه و نواحی اطراف به امضا رساند، مال و جان و دینداری یهودیان در حکومت رسول خدا (ص) محترم و آزاد تلقی شد و آنها تحت حمایت و یاری اسلام و مسلمانان قرار گرفتند.