عباس افندی (عبدالبهاء)

08/03/1396 - 15:01

جناب عباس افندی در توصیه‌ای که به مناسبت انتخاب رهبر جامعه نمود، مردم را به انتخاب بی‌میل‌های به قدرت فراخواند. این در حالیست که با بررسی نوع رهبری او درمی‌یابیم که وی، در مسیر حفظ قدرت خود، از هیچ اقدامی دریغ نکرده است. همچنان که با برادر خود ستیز نمود و در این راه، وصیت پیامبرخوانده‌ی بهائیان را نیز زیر پای نهاد.

صفحه‌ها