رخداد جنین

مواضع نفاق‌آلود کشورهای عربی نسبت به کشتار جنین
11/13/1401 - 17:53

برخی از کشورهای عربی نظیر مصر، عربستان، اردن و امارات در اظهار نظری ناشایست، نفاق خود در مسئله فلسطین را علنی کردند. آنها در عین محکوم کردن جنایت در جنین، اقدام انتقام جویانه خیری علقم را نیز محکوم کردند. این واقعه نشان داد که این کشورها طرفدار صهیونیست‌ها هستند نه فلسطینی‌ها.