دروغ ابن تیمیه

دروغ ابن تیمیه به شیعه و دفاع عالم اهل سنت از شیعه
07/29/1400 - 13:30

دروغ و تهمت خواسته یا ناخواسته باعث تفرقه و مانع وحدت است. متاسفانه این دروغها و تهمتها همچنان ادامه دارد.

دروغهای ابن تیمیه مانع وحدت شده
07/29/1400 - 09:54

یکی از راه‌های استکبار در ایجاد شیعه ستیزی، پروژه دروغ سازی و شایعه پراکنی توسط گروه‌های وهابی تکفیری بر علیه تشیّع است.

04/13/1395 - 23:39

ابن تیمیه کسی است که در زمان خودش به‌خاطر افکار و عقاید اشتباهی که داشت، از سوی تمامی علمای طراز اول زمان خودش خصوصا اهل سنت طرد شده و در نهایت در زندان از دنیا رفت. وهابیان او را شیخ الاسلام می‌دانند، در حالی‌که کتب او پر از دروغ و کذب نسبت به شیعیان است، مثل این‌که می‌گوید شیعه نماز جماعت و جمعه را به‌جا نمی‌آورد.