خاندان‌های اهل حق

01/20/1397 - 17:43

برخی از سرسپردگان و سادات خاندان شاه ابراهیمی بر خلاف سادات و مسند نشینان این خاندان، پا در مسیر اندیشه جریان موسوم به «یارسانیزم» یا «یارسانی‌ها» نهاده‌اند و اهل حق را دینی مستقل و خارج از اسلام تلقی می‌کنند و پیروان و سرسپردگان آیین یارسان را پیرو دین سلطان سحاکی می‌خوانند در حالی که برای این خاندان شجره نامه‌ای تنطیم نموده اند تا نسبت خود را به اهل‌بیت پیامبر اسلام (ع) نشان دهند.

07/03/1396 - 10:25

سید اکابر خاموش یکی از یاران سلطان اسحاق است که در باور اهل حق دارای جایگاه خاصی می‌باشد ودر بین طبقات یاران سلطان اسحاق از "چهل تنان" است که بنابر خرافه گوئی اهل حق مایه آبادانی و آسایش جهانیان هستند. سید اکابر همراه با خانواده در روستای توت شامی در شهرستان دالاهو در استان کرمانشاه مستقر می‌شود وشروع به فعالیت می‌نماید.

07/02/1396 - 09:28

یکی از شخصیت‌های مهم در فرقه اهل حق که از اصحاب سلطان اسحاق بزرنجه‌ای شمرده می‌شود و خاندان "عالی قلندری" منسوب به او است، "عالی قلندر" است که مثل بسیاری از بزرگان اهل حق درباره شخصیت او اقوال مختلف و تناقض گوئی وجود دارد.