عالی قلندر در باور اهل حق

  • 1396/07/02 - 09:28
یکی از شخصیت‌های مهم در فرقه اهل حق که از اصحاب سلطان اسحاق بزرنجه‌ای شمرده می‌شود و خاندان "عالی قلندری" منسوب به او است، "عالی قلندر" است که مثل بسیاری از بزرگان اهل حق درباره شخصیت او اقوال مختلف و تناقض گوئی وجود دارد.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ یکی از اصحاب سلطان اسحاق بزرنجه‌ای که در بین پیروان فرقه اهل حق بسیار مورد توجه است "عالی قَلَندَر" است. او متولد سال 838 هجری قمری در دالاهو است که در جوانی به سلطان اسحاق پیوست و از طرف او جهت تبلیغ به بغداد رفت و در آنجا توسط معاندین خود کشته شد. [دانشنامه نام‌آوران یارستان، صص 307-306] خاندان عالی قلندری در فرقه اهل حق منسوب به عالی قلندر است ولی چون در زمان دستور سلطان اسحاق برای تشکیل خاندان‌ها او در قید حیات نبود به دستور سلطان اسحاق دو نفر از نزدیکان وی بنام‌های: "َدَدَه علی و دَدَه حسین" تشکیل خاندان می‌دهند و در حال حاضر سادات عالی قلندری منسوب به این دو نفر هستند. [برهان الحق، ص 67، تاریخ خاندان‌های حقیقت، صص 175-173، نامه سرانجام، ص 26] اما در حال حاضر برخی از نویسندگان معاصر اهل حق معتقد هستند که عالی قلندر همان "سید علی" ملقب به "علی الاعلی" و معروف به "عالی قلندر" متوفی 829 هجری قمری، برادر کوچک "شاه فضل ولی" رهبر جنبش "حروفیه" است. [عالی قلندر و شاه فضل ولی، صص 105-71] حال این سؤال پیش می‌آید چگونه کسی که خود در قید حیات نبوده است خاندانی به اسم او تشکیل می‌شود؟ آیا نظرات مختلف درباره بزرگان اهل حق حاکی از تناقض گوئی در این فرقه نیست؟

پی‌نوشت:
الهی، نورعلی، برهان الحق، چاپ هشتم، تهران، جیحون، 1373، ص 67   
دلفانی، سیاوش، ع‍آل‍ی‌ق‍ل‍ن‍در و ش‍اه‌ف‍ض‍ل ولی ب‍ه ان‍ضم‍ام ت‍ع‍ل‍ی‍ق‍ات ت‍اری‍خ مش‍ع‍ش‍ع‍ی‍ان، چاپ اول، تهران، منشور امید، 1384، صص 105-71  
سلطانی، محمدعلی، تاریخ خاندان‌های حقیقت ومشاهیرمتاخر اهل حق در کرمانشاه، چاپ دوم، تهران، سُها 1381، صص 175-173    
صفی زاده، صدیق، دانشنامه نام‌آوران یارستان احوال و آثار مشاهیر، تاریخ کتاب‌ها و اصطلاحات عرفانی چاپ اول، تهران، هیرمند، 1376،صص 307-306 
صفی زاده، صدیق، نامه سرانجام یا کلام خزانه یکی از متون کهن یارستان، چاپ اول، تهران، هیرمند 1375، ص26  

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.