خاندانهای اهل حق

04/14/1397 - 21:46

سادات اهل حق در طول تاریخ و در سیر تطور این مسلک، به خاطر حفظ مقام و موقعیت خود که تنها از راه موروثی و بصورت خودکار نه به خاطر شایستگی یا فضایلشان، به آن دست‌ یافته‌ و برای نفوذ در جامعه یارسان، همیشه سعی داشته‌اند که پیروان خود را در فقر فرهنگی و بی‌سوادی نگه‌دارند و آنان را از کسب سواد، منع می‌کردند.

08/23/1396 - 17:29

نعمت‌الله جیحون‌آبادی یکی از بزرگان خاندان شاه حیاسی است که در روستای جیحون‌آباد متولد شد. وی بعد از اینکه مدتی در شهر کرمانشاه به تحصیل پرداخت به جیحون آباد بازگشت و شروع به تدوین کتاب‌های مختلف نمود که مهم‌ترین آنها " حق الحقایق یا شاهنامه حقیقت است" که در آن بسیاری از از اسرار مگو فرقه اهل حق را به زبان فارسی به نظم در آورد.

06/20/1396 - 08:52

شاه حیاس یکی از شخصیت‌های مهم در فرقه اهل حق است که در قرن دوازدهم هجری به دنیا آمد او ادعاهائی همچون مظهریت خداوند در خویش را نمود و توانست طرفدارانی را دور خود گرد آورد و خاندانی بنام "شاه حیاسی" تشکیل دهد که امروز یکی از یازده خاندان موجود در فرقه اهل حق است.