حکومت بنی امیه

02/29/1403 - 12:40

قرآن کریم در آیات خود، به شجره ملعونه اشاره کرده است؛ اما در تفاسیر اهل‌سنت از بنی‌امیه به عنوان شجره ملعونه یاد شده است. در این کلیپ اسناد تفسیر کلام خدا را مشاهده کنید.

02/15/1397 - 17:12

تقیه نوعی محفوظ ماندن از شرّ دشمنان و انسانهای کینه توز است در افکارو عقاید. لذا در دین اسلام یکی از ضروریاتی است که یک مسلمان ملزم به آن شده است تا به این وسیله جان خود و اطرافیان خود را حراست و حفاظت کند که این روش در اسلام تایید شده و به آن دستور داده شده است و در میان اصحاب پیامبر نیز انجام گرفته است.

01/27/1397 - 14:37

سؤالی مطرح است که آیا وهابیت بدون هیچ سبقه تاریخی اقدام به رفتار ناشایست در نابودسازی چهره وجیه دین اسلام نموده‌اند؟ با بررسی تاریخ صدر اسلام مشخص می‌شود که این باور وهابیان ریشه در قرون اولیه و حکومت امویان دارد.

11/07/1396 - 10:48

حکومت بنی‌عباس، بر خلاف حکومت حضرت رسول اکرم(ص) یک حکومت غیردینی بود. در حالی که یوسف مردانی شیخ فرقه صوفیه، قائل به اسلامی بودن حکومت بنی‌امیه و بنی‌عباس است.

11/15/1394 - 20:24

در دوران معاویه موضوع سبّ امیرمؤمنان به قدری زیاد بود که تحریف کنندگان تاریخ برای سرپوش گذاردن بخشی از فضاحت معاویه در این موضوع، از تصریح نام معاویه خودداری کردند تا قدری از فضاحت کار وی کاسته شود، به همین رو بسیاری از روایات سبّ را به نام بنی‌‌امیه آوردند؛ امّا غافل از این‌که سلسله جنبان این حرکت کسی جز معاویه نبود.