حدیث غدیر خم

05/04/1397 - 13:27

احادیث و مناقب زیادی از پیامبر اکرم درباره اصحابشان بیان شده است، بطوریکه بیشترین آن احادیث و مهمترین آن نسبت به حضرت علی (علیه‌السلام) بوده است؛ این احادیث در زمان خلفا بعد از رحلت پیامبر و حکومت‌های بعدی یعنی بنی امیه و بنی عباس گاهی از زبان خلفا نیز شنیده می‌شد.

06/13/1396 - 14:39

حدیث غدیر که پیامبر اکرم آن را در آخرین حج خود برای مسلمانان بیان کرد از نظر شیعه به معنای امامت و جانشینی است و از نظر اهل سنت به معنای دوست و ناصر برداشت شده است و بر آن پافشاری می‌کنند، در حالیکه این حدیث را پیامبر اکرم طی سؤالی که مطرح شد توضیح و تشریح نمود و مولای در آن را به پیشوا و رهبر بعد از خودش بیان نمود.