حاجی فردوسی، منهاج الفردوسیان، حجه‌الاسلام فردوسیان

حاجی فردوسی، کلاهبردار
01/01/1403 - 14:32

حاجی فردوسی روحانی‌نمائی است که با ایجاد فرقه فردوسییان، با سوء‌استفاده از جایگاه لباس روحانیت، به ترویج خرافه‌پرستی و کاسبی از حس دین‌داری مردم می‌پردازد.

حاجی فردوسی
01/01/1403 - 14:22

حاجی فردوسی روحانی‌نمائی است که به اسم دین در قبال دعا، از مردم پول می‌گیرد، این روش، نه‌تنها در دین وجود ندارد که امری مذموم و کلاهبرداری است.