توهین بهاء به ایران و ایرانیان

فرقه ضاله, توهین بهائیت به مخالفین, توهین بهاء به ایران و ایرانیان
10/13/1401 - 18:43

شوقی افندی سومین پیشوای بهائیان، پس از جنگ جهانی دوم، برای ایرانی ها از درگاه الهی، نفرین و عذاب اکبر طلب کرده است! مردم مظلوم ایرانی که تحت اشغال حامیان بهائیت از شمال و جنوب بودند، تنها گناهشان این بود که به بهائیت ایمان نیاوردند! او در عین حال، برای دولتهای جنگ افروز و اشغالگر، دعای خیر هدایت و نجات از سقوط مطالبه کرده است.

فرقه ضاله, توهین بهائیت به مخالفین, توهین بهاء به ایران و ایرانیان
10/12/1401 - 13:29

چگونه بهائیت از ضالّه خواندن بهائیت توسط مسلمانان انتقاد می کند در حالی که خود بارها به عقاید اسلامی و دیگر ادیان توهین کرده و حتی لقب ضالّه را نسبت به آنان بکار برده است؟!

05/16/1396 - 12:29

در بخشی از یکی از مقالات منتشر شده در سایت آئین بهائی، به نقل از جناب عبدالبهاء، از ایرانیان با عناوینی نظیر منشأ عزّت و تمدن یاد می‌شود. اما انتساب عزّت از زبان عبدالبهاء به ایرانیان در حالیست که وی در جایی دیگر، ایرانیان را شرور خطاب می‌کند. او همچنین ملّت شریف ایران را غافل، بی‌خرد، کر و کُور و مُرده می‌داند.

فرقه ضاله, توهین بهائیت به مخالفین, توهین بهاء به ایران و ایرانیان
08/23/1395 - 23:40

بهائیان مدعی‌اند که مسلمان واقعی و پیروان راستین حضرت محمّد (صلّی ‌الله علیه و آله) ما هستیم. این در حالی است که ایشان مبنای یک بام و دو هوایی را اتخاذ کرده‌اند؛ چرا که از یک سوی مدعی پیروی از پیامبر گرامی اسلام هستند و از سویی دیگر، سخنان وی را که در غالب آیات و روایات، اشاره به خاتمیت سلسله‌ی پیامبران پس از او دارد، نمی‌پذیرند.