تفسیر بیان السعاده

10/04/1396 - 11:01

فرقه صوفیه گنابادیه مدعی تصوف امام خمینی (ره) و ارادت ایشان به فرقه گنابادیه هستند. در‌حالی‌که امام خمینی (ره) صوفیان را افرادی بسیار متکبر معرفی کرده است که دست‌شان از علوم تهی است و گمان می‌کنند با استفاده از الفاظی همچون مجذوب علی‌شاه و محبوب علی‌شاه حال جذبه و حب دست می‌دهد.

10/04/1396 - 10:57

صوفیان گنابادی مدعی‌اند که امام خمینی (ره) در سخنرانی و کتاب تفسیر سوره حمد ملا سطلان گنابادی را به‌عنوان مفسری طراز اول معرفی کرده است. این در حالی است که صوفیان گنابادی چه در کلیپ تقطیع شده توسط آن‌ها و چه در متن کتاب تفسیر، تمام صحبت امام (ره) را نیاورده‌اند.