بودایی

02/07/1396 - 20:08

 تمدن غرب بعد از رنسانس در مواجهه با شبهات و سؤالاتی که به دین شد بدون پاسخ ماند؛ و چون از انسجام عقیدتی محکمی برخوردار نبودند، مردم دین را از صحنه‌ی زندگی خود کنار گذاشتند. پس‌از مدتی که  با عالم غیب دور افتادند، با مواجهه با ادیان شرقی مخصوصاً اسلام، این ادیان به سرعت در آن مناطق گسترش یافتند.

01/27/1396 - 11:24

سینما یکی از ابزارهای بسیار قوی است که می‌تواند به‌راحتی، باورها و اعتقادات مخاطبینش را دگرگون کند. در همین راستا، رسانه‌ی ملی باید به‌قدری هوشیارانه عمل کند تا در دام این آسیب‌ها نیفتد؛ ولی گاهی مشاهده می‌کنیم که توسط این رسانه، مذاهب و آیین‌های انحرافی توسط فیلم‎ها و انیمیشن‌هایی ترویج داده می‌شود.