بدا

04/05/1398 - 00:06

با شخصی از اتباع احمد بصری (مدعی یمانی) در پیج اینستاگرام صحبت می‌کردم که در کلامش شنیدم گفت: «یمانی موعود» گفتم: شما اگر در روایات بخوانید یمانی و سفیانی از حتمی‌ها هستند اما در روایتی از امام جواد آمده است که در محتومات نیز بدا حاصل می‌شود یعنی امکان تغییر در آن است ولی در امر قائم چنین نیست.