بانوی کرامت

حضرت معصومه شفیعه محشر و بانوی کرامت
08/03/1402 - 08:53

امام شناسی و علم و دانش الهی و شجاعت حضرت معصومه (س) سه ویژگی بارز شخصیت آسمانی ایشان است. مزین شدن شهر قم به قدوم با برکت ایشان، بر شرافت این شهر مقدس افزوده است. هجرت حضرت معصومه (س) به ایران برای یاری رساندن به امام رضا (ع)، نشان‌دهنده‌ی عظمت شخصیت شفیعه روز محشر یعنی حضرت معصومه (س) است.

حضرت معصومه (س) نگین خاندان رسالت
03/11/1401 - 12:45

یکی از مهمترین ویژگیهای شخصیتی حضرت معصومه (س) علم الهی ایشان است که ریشه در علم الهی موجود در خاندان رسالت دارد. حضور علما و دانشمندان در محضر حضرت معصومه (س) و سؤالاتی که از ایشان در زمینه‌های مختلف پرسیده شده و پاسخهای ایشان، نشان از علم الهی و بی نظیر حضرت (س) دارد که در حقیقت میراث گرانبهایی است که از ائمه اطهار (ع) به حضرت رسیده است.