باطل

اهل حق
01/13/1402 - 14:07

آمیخته نمودن حق و باطل از روش‌های تبلیغی فرقه‌های انحرافی است تا از این طریق راه تفکر و تامل را برای افراد ساده‌ اندیش ببندند، به‌گونه‌ای که این افراد بدون تامل و بررسی لازم در حرف‌ها و عقاید این فرقه‌ها به آن‌ها تمایل پیدا کنند.

حق
08/21/1401 - 16:32

طبق تفکر اسلامی آنچه که باعث حرکت تاریخ از ابتدا تا انتهای آن می باشد تقابل حق و باطل است و این قرآن کریم بازگو کننده این اندیشه می باشد و این تقابل تا پیروزی حق بر باطل، تا زمان حضرت حجت بن الحسن العسکری وجود دارد و ما در عصر غیبت باید جریان حق را به درستی فهمیده و با تمام ابزار روز مدافع آن باشیم.

03/13/1394 - 08:44

انتقال نفس از بدنی به بدن دیگر نشئه مادّه به‏‌گونه‏‌ای که پس از مرگِ بدن دوم، وارد بدن سوم شود؛ از آن نیز به بدن بعدی و همین‏‌گونه ادامه یابد، بدون این‌‏که از این چرخه رها شود. بدنی که روح به آن منتقل می‌‏شود، گاهی بدن انسان است، گاهی حیوان و گاهی نبات، یا حتی ممکن است جماد باشد. راه انتقال نیز غالباً به این صورت است که روح جدا شده از بدن پیشین به جنین انسان یا حیوان یا به سلول نبات منتقل می‌‏شود.»