ایران مقتدر

پرده‌ی نفاق از چهرۀ یک "بی‌خرد" دیگر هم کنار رفت
09/16/1401 - 14:21

برخی مدعیانِ میهن‌پرستی که خود را فرزندان کوروش می‌خوانند، این روزها از سر کم‌عقلی، سطحی‌نگری و لجبازی، سرگرم لگد پراندن به ایران اند. دوشادوشِ تجزیه‌طلب‌ها و مزدوران سعودی و صهیونیست!

کارساز نبودن دعا و نفرین خاخام نالایق و ناحق صهیونیستی
09/16/1401 - 14:05

دعای خاخام های صهیونیستی با دست و زبانی که به ظلم ها، جنایت ها و خون های زیادی آلوده است، اصلاً کارساز نیست. علاوه اینکه به اعتراف رسانه های صهیونیستی، یکی از عوامل ایجاد اغتشاش و آشوب در ایران خود صهیونیست ها و عوامل مزدورشان بوده اند، پس نفرین این خاخام به خودشان برمی گردد. افزون بر این دعا برای موفقیت اغتشاش گران پس از اعلام شکست حتمی پروژه تأثیری ندارد.

اهل حق
09/15/1401 - 14:56

جمعی از سادات و مریدان جامعه یارسان اقدامات تخریبی علیه چهره های شاخص فرقه اهل حق را محکوم و پیروان این فرقه را به هشیاری و وحدت دعوت نموده اند.

جم خانه
09/15/1401 - 14:52

جمخانه محل اجتماع و مکان برگزاری مراسم آیینی فرقه اهل حق است که در نزد این فرقه داری اهمیتی خاص می باشد. این مکان به عنوان یکی از نمادهای فرقه اهل حق به شمار می رود. در سال های اخیر ساخت جمخانه ها با هدف معرفی خود و جذب افراد به این فرقه در مناطق اهل حق نشین گسترش پیدا کرده و مورد توجه بزرگان این فرقه قرار گرفته است.

رسانه های جبهه جهانی ابلیس
09/15/1401 - 11:31

چرا این دو رسانه زرتشتی که ادعای اندیشه نیک و گفتار نیک و کردار نیک دارند، برای مرگ مهسا امینی، اشک ریختند و ریخت و رَخت عزا به خود گرفتند، اما برای زنان و کودکان شهید در شاهچراغ، واکنشی نشان ندادند؟

علم غیب
09/15/1401 - 10:14

از همان ابتدای انقلاب اسلامی ایران، امام خمینی (ره) با صدایی رسا به دنیا رساند که ما انقلابمان را به جهان صادر می‌کنیم؛ جریان آمریکایی صهیونیستی به وحشت افتاده و برای جلوگیری از گسترش این تفکر چاره کردند؛ برخی راه حل نظامی پیشنهاد کردند، ولی متفکران استراتژیست آمریکایی آن را خودکشی سیاسی دانسته و خواهان به کارگیری اصول و قواعد جنگ نرم با انقلاب اسلامی ایران شدند.

صفحه‌ها