#ایران_مقتدر

امامت
09/27/1401 - 16:56

از شبهات وهابیت و معاندین شیعه برای انکار جسارت برخی از صحابه به حضرت فاطمه (س) نقل واقعه ازدواج خلیفه دوم با ام کلثوم است. آنان وقوع چنین امرى را دلیل بر انکار حوادث منتهی به شهادت حضرت فاطمه (س) می‌دانند؛ در حالیکه نسبت به اصل یورش به خانه آن حضرت و حضرت على (ع) جاى هیچ تردیدی نیست.

اتحاد منافقان علیه حکومت اسلامی
09/26/1401 - 17:12

جمهوری اسلامی ایران با الگو گرفتن از پیامبر (ص) در رفتار با منافقان، اگر دشمنی آنان مخالفت صِرف باشد و تشکیلاتی و سازماندهی شده نباشند، سیاست مدارا و مماشات را پیش گرفته، در غیر این صورت همانند حضرت که در قبال مسجد ضرار و خانه تیمی منافقان در زمان جنگ تبوک، مماشات نکرده و با قدرت، عمل کردند؛ سیاست نظام نیز می‌تواند متفاوت باشد.

امامت
09/26/1401 - 17:10

برخی از جریانات ضد شیعی منکر هجوم و آتش زدن درب خانه حضرت زهرا (س) توسط برخی از صحابه هستند؛ در پاسخ به این افراد باید گفت بسیاری از پژوهشگران اهل سنت در کتاب‌های خود اقرار کرده‌اند که هجوم به خانه حضرت زهرا (س) واقع شده است.

دشمنان اصلی جامعه اسلامی دوران پیامبر (ص) و عکس العمل حضرت در مقابل آنان
09/26/1401 - 17:03

پیامبر (ص) پنج دشمن اصلی در مقابل خود در حکومت مدینه می‌بیند: قبایل نیمه وحشی اطراف مدینه؛ مشرکین مكه؛ یهودیها؛ منافقین مدینه و هوای نفس مسلمانان. پیامبر اکرم (ص) برای هر کدام از دشمنان، سیاست مناسبی را در پیش گرفت.

حب ریاست، علت نفاق سردسته منافقان صدر اسلام
09/26/1401 - 16:52

نفاق فقط مربوط به صدر اسلام یا اول انقلاب اسلامی نبوده و نیست، بلکه همه انسانها در هر زمان و در تمام حالات، در معرض این امتحان هستند؛ عبدالله بن اُبی کسی بود که پست ریاست او به علت ورود پیامبر (ص) و اسلام به مدینه از میان رفت و تا آخر عمر نتوانست قلباً با اسلام کنار بیاید.

پاسخ به شبهه انکار هجوم به خانه وحی
09/26/1401 - 13:27

روایات هجوم بر خانه امیرالمومنین (ع) که در اسناد اهل سنّت آمده است، بیانگر حمله ددمنشانه به خانه وحی است و نشان می دهد که به دستور خليفه، عده‌ ای به خانه وحي هجوم برده و آنجا را به آتش كشيدند.

امامت
09/24/1401 - 19:13

از شبهات وهابیت و معاندین شیعه برای انکار جسارت برخی از صحابه به حضرت فاطمه (س) این است که می‌گویند ما معتقدیم كه همه صحابه با دختر گرامی رسول اكرم (ص) رفتاری شایسته داشتند. در پاسخ می‌گوییم اگر واقعاً با دختر پیامبر (ص) رفتار شایسته داشتند، چرا در برابر غضب حضرت كه به نص روایت بخاری، با غضب پیامبر (ص) مساوی است، هیچ عكس العملی نشان ندادند؟

استدلال به غیرت عرب نسبت به زنان برای انکار حمله به فاطمه (س)
09/24/1401 - 19:12

ازجمله شبهات فاطمیه این است که عربها بيش از هر قومی نسبت به زنان، دارای غيرت بودند؛ پس چگونه می توان پذيرفت كه عمر يک زن را، آن هم فاطمه زهرا (س) را كتك زده باشد. با بررسی اجمالی در زندگی خلیفه دوم، پی خواهيم برد كه وی در موارد گوناگون چنین برخوردهایی با زنان داشته است.

امامت
09/22/1401 - 11:04

ازجمله شبهات فاطمیه این است که عربها بيش از هر قومی نسبت به زنان، دارای غيرت بودند؛ چگونه می توان پذيرفت كه عمر يک زن را آن هم فاطمه زهرا (س) را كتك زده باشد. با بررسی اجمالی در زندگی خلیفه دوم، پي خواهيم برد كه وی در موارد گوناگون چنین برخوردهایی با زنان داشته است.

مخالفت مولوی عبدالحمید با اسلام
09/21/1401 - 13:21

مولوی عبدالحمید که بیش از دو ماه است در آتش اغتشاشات می دمد، اکنون که وقت اجرای حدود محاربانی شده است که تحریک او باعث آن شده است، این مجازات را غیرشرعی می‌خواند؛ درحالیکه در روایت صحیح اهل سنت و آیه ۳۳ سوره مائده، حکم اعدام، یکی از مجازات های محارب دانسته شده است.

امامت
09/20/1401 - 11:22

از شبهات وهابیت در ایام فاطمیه این است که چگونه می توان باور داشت كه با وجود حضرت علی (ع) در درون منزل، همسر او درب را باز كرد؟ چرا حضرت علی (ع) برای بازكردن درب منزل نرفت؟ در پاسخ به این شبهه می‌توان گفت آنچه از برخی روايات استفاده می‌شود این است که حضرت فاطمه (س) نزديک درب ورودی منزل نشسته بود و با ديدن عمر و همراهان وی، درب را به روی آنان بست.

امامت
09/19/1401 - 18:48

با وجود احادیثی که در کتب معتبر اهل سنت مبنی بر هجوم به خانه حضرت فاطمه زهرا (س) وجود دارد، اما گاهی اوقات دیده می‌شود دشمنان اهل بیت (ع) در سخنان خود به اباطیل تمسک کرده‌اند و در مورد این واقعیت که از مسلمات تاریخ است، تشکیک ایجاد کرده‌اند.

امامت
09/19/1401 - 18:40

حضرت فاطمه (س) به آیندگان اهمیت مسئله ولایت و امامت را می فهماند؛ حضرت برای دفاع از ولایت، همه دارایی خویش را فدا کرده و راه را برای آیندگان روشن می کند و در این مسیر، حتی فرزندش محسن (ع) را نیز فدا می‌کند.

دفاع حضرت زهرا (س) از ولایت
09/19/1401 - 18:35

حضرت فاطمه (س) به آیندگان اهمیت مسئله ولایت و امامت را فهماند؛ حضرت برای دفاع از ولایت، همه دارایی خویش را فدا کرده و راه را برای آیندگان روشن می کند و در این مسیر، حتی فرزندش محسن (ع) را نیز فدا می‌کند.

صفحه‌ها