اهل بیت و فقرا

03/29/1396 - 15:37

آیا تا به حال این ضرب المثل قدیمی ایرانی را شنیده‌اید: «چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است» به نظر شما آیا این ضرب المثل درست است؟ اهل بیت این سخن را قبول ندارند و می‌گویند: «چراغی که به مسجد رواست به خانه حرام است» و این را در رفتار و گفتارشان به ما نشان داده‌اند. به همین جهت دفاع از فلسطین از آموزه‌های اهل بیت است.

04/18/1393 - 11:47

یحیی باخرزی در باب آداب گدایی و شرایط آن! سخنی را از قول خلیفه‌ی دوم نقل می‌کند که گفت: کسب به شبهه، بهتر از گدایی از مردم است! یعنی اگر شخصی مالی را به دست آورد که از حلال بودن یا حرام بودن آن مطلع نباشد و یا شک داشته باشد که این مال حرام است یا حلال، خوردن این مال نزد خلیفه بهتر است از مالی که فقیری با رضایت کامل از مردم گرفته باشد!