انگشترهای شیطانی

انگشتر شیطانی
09/01/1401 - 15:14

پیامبر اسلام (ص) می فرمایند: «نباید انگشتر در انگشت سبابه و وسط انداخت و علت این نهی این است که قوم لوط در انگشت های سبابه و وسط انگشتر می انداختند». شیطان از عوامل اصلی گمراهی و همجنس بازی قوم لوط بوده است.