امید به ظهور

امامت
12/15/1401 - 16:10

یکی از مواردی که در همه ادیان ابراهیمی می‌توان، به عنوان اصلی برای وحدت استفاده شود، آمدن منجی موعود است؛ موعودی که جهان و جهانیان را به سوی سعادت و خوشبختی رهنمون کرده و برای اولین بار خوب زیستن را به تجربه بشری می‌رساند؛ در اصل مسئله، یعنی حقیقت آمدن منجی، ادیان ابراهیمی با هم اتفاق نظر دارند.

امامت
12/10/1401 - 17:31

خداوند، وعده داده است که مستضعفان صالح، وارث زمین خواهند شد؛ پس نباید دچار یأس و افسردگی شد و دست روی دست گذاشت و تماشاگر سلطه ظالمان و مظلومیت و محرومیت مؤمنان و مستضعفان بود.

امامت
12/10/1401 - 17:29

انتظار فرج از آن رو مورد تأكيد و توصيه اهل‏ بيت (ع) قرار گرفته است كه در فرد منتظِر، اميد به آينده ايجاد خواهد كرد و همين اميد، نقش بزرگي را در سعی و كوشش ايفا می‌كند.

امامت
12/02/1401 - 12:19

با ظهور حضرت حجت (عج) طبق وعده الهی، مستضعفان، حاکمیت و حکومت را بر دست خواهند گرفت و حاکم مستضعفان، امامی خواهد بود که به امر الهی، قرن‌ها در پرده غیبت و منتظر اجرای احکام و اوامر الهی برای تحقق حکومت مستضعفان است.

امامت
12/01/1401 - 16:22

شيعه‌ای كه عقيده دارد روزی فرا می‌‌رسد كه امام زمان (عج) قيام می‌‌كند و در پرتو ظهور حضرت، دنيا پر از عدل و داد می شود، منتظر ظهور آن امام همام می‌گردد و تا سرحدّ توان برای دفع ظلم و ستم و از بين بردن انحرافات، تلاش و مبارزه می‌كند و پشتوانه اين تلاش‌ها و فداكاری‌ها، اميد به ظهور حكومت امام زمان (عج) و قيام آن مصلح بزرگ است.

امامت
12/01/1401 - 16:15

انتظار فرج در دین مبین اسلام، نه تنها به عنوان برترین و محبوبترین عمل شمرده شده است، بلکه از آن با عنوان دیگری به نام «عبادت» یاد شده است.

امامت
12/01/1401 - 15:42

نام امام زمان (عج) و یاد این بزرگوار، دائماً به ما یادآوری می‌کند که طلوع خورشیدِ حق و عدل در پایان این شب ظلمانی، قطعی است؛ انسان‌ها گاهی که امواج متراکم ظلمت و ظلم را مشاهده می‌کنند، مأیوس می‌شوند، اما یاد امام زمان (عج) نشان‌ دهنده این است که خورشید طلوع خواهد کرد.

امید به ظهور و فرج در کلام مقام معظم رهبری (مدظله)
12/01/1401 - 15:40

نام امام زمان (عج) و یاد این بزرگوار، دائماً به ما یادآوری می‌کند که طلوع خورشیدِ حق و عدل در پایان این شب ظلمانی، قطعی است. انسان‌ها گاهی که امواج متراکم ظلمت و ظلم را مشاهده می‌کنند، مأیوس می‌شوند؛ اما یاد امام زمان (عج) نشان‌دهنده این است که خورشید طلوع خواهد کرد.