اخراج بخاری از بخارا

اخراج از ازبکستان
09/15/1400 - 14:06

قوم ازبک در ادوار مختلف، جلوی کسانیکه به دشمنی با اسلام برخاسته‌اند، ایستاده است. علمای اهل سنت بخارا در قرن سوم، با اخراج بخاری، اثبات کردند که غیرت دینی دارند. امروز نیز قوم ازبک همانند گذشتگان خود، جلوی انحراف در دین را خواهند گرفت و به قانون تراشیدن ریش صورت مردان، جواب کوبنده خواهند داد.