شرح تشكيلات بهائيت در31مورد

  • 1391/09/19 - 02:35
فرقه برای عضو گیری و شکار انسانها از تکنیک فریب استفاده می کند . فرقه به مردم حقه می زند تا آنها را جذب کند و فریب می دهد تا آنها را نگه دارد

در بهائیت افرادی که تازه جذب می شوند در ابتدا نمی دانند به کجا می روند یعنی از طرح و هدف غائی و نهائی شکارچیان خود کاملا غافل هستند قبل از اینکه بدانند چه اتفاقی افتاده است خود را در تور فرقه گرفتار یافته و به آرامی از گذشته و خانواده جدا شده و تماما به فرقه وابسته شده اند.
1.فرقه بهائیت توسط رهبرانی که قدرت استیلای خود را دارند تاسیس و هدایت می شود.
2.ساختار تشکیلاتی در بهائیت  برعکس انگلیس است ، فرقه در ساختار تشکیلاتی بسیار خودکامه و تمامیت خواه است .رهبران فرقه فقط به تبعیت محض افراد از ابعاد مختلف می اندیشند لم و بم یا چون و چرا در بهائیت وجود ندارد .
3.رهبران فرقه بهائیت بی صبرانه در پی جذب فریبکارانه شما هستند .
4.در فرقه به دلیل بهره گیری سران از تکنیک ترس و ارعاب اعضاء مرتب از رهبری می ترسند .
5.فرقه برای عضو گیری و شکار انسانها از تکنیک فریب استفاده می کند . فرقه به مردم حقه می زند تا آنها را جذب کند و فریب می دهد تا آنها را نگه دارد اگر مردم عملکرد و اعتقادات واقعی فرقه را از قبل بدانند به آنها نخواهند پیوست پس یک فرقه نیاز دارد واقعیت را تا زمانی که فکر میکند شما آماده قبول آن هستید مخفی نگه دارد .
6.فرقه دارای روابط عمومی آراسته و ظاهر الصلاحی است که ماهیت واقعی گروه را مخفی می کند. تمامی آحاد بهائی دارای دو چهره هستند و قطعاً چهره آنها در مواجهه با غیر بهائیان واقعی نیست بلکه صوری و ساختگی می باشد. چرا که در پشت این چهره ، چهره دیگری در مقابل تشکیلات مربوطه دارند که در آن کلیه برداشت خود از شخصیت شما را دقیقاً گزارش می کنند که شما از آن بی خبرید .
7.در فرقه بهائیت جلسات پر جلوه نمایش داده می شود و به جای پاسخ به پرسش افراد آنها تشویق می شوند تا در جلسات حاضر شوند.
8.در فرقه بهائیت با استفاده از تکنیک ویژه سازی به وابستگان تلقین می شود که تنها در فرقه خوشبخت می شوند و هیچ سازمان دیگری قدرت این را ندارد که شما را خوشبخت کند فرقه خود را نوآور و منحصر به فرد می داند رهبران آن ادعا می کنند سنت شکنی کرده و چیز بدیع و نوئی را رائه داده اند که تنها راه رسیدن به سعادت است .
9.در  فرقه بهائیت برای جذب نیرو از تکنیک بازسازی فکری استفاده میشود ابتدا در ذهن فرد مقابل نسبت به اعتقادات قبلی اش نقطه تنفر ایجاد میکنند و با استفاده از روش مجاب سازی تفکرات و اعتقادات فرقه ای را جایگزین می کنند.
10.فرقه بهائیت خواهان گسترش مانور روی زندگی شما است طوری که ارتباط شما با فرقه به حداکثر و ارتباط با افراد خارج از فرقه را قطع و یا به حداقل برساند .
11.در فرقه بهائیت زمان و وقت وابستگان به منظور ایجاد سرگرمیها و مشغولیتهای ذهنی از طریق ابلاغ ماموریتهای بی پایان کنترل می شود در فرقه اعضاء با برنامه های تشکیلاتی مشغول می شوند تا به دلیل این همه مشغولیت و خستگی فرصت پرداختن به مسائل دیگر را نداشته باشند . در بهائیت برای افراد از زمانی که شروع به تکلم می کنند تا زمانی که بمیرند برنامه تعریف می شود و این ماموریتها انتها ندارد به عبارت عامیانه تر فرد وابسته به بهائیت همیشه دنبال نخود سیاه است .
12.در فرقه بهائیت از تکنیک بمباران عشق استفاده میکنند چرا که به این موضوع مهم واقفند که اگر بتوانند روابط عمومی شما را کنترل کنند میتوانند خود شما را هم کنترل کنند . زمانی که شما برای اولین بار وارد فرقه می شوید آنها بمباران عشق را روی شما پیاده میکنند . دوستان مورد نظر خود را برایتان انتخاب میکنند. در فرقه کوشش می شود تمام روابط موازی شما با دیگران قطع و یا به حداقل برسد زیرا فرقه از اینکه دیگران روی شما نفوذ داشته باشند واهمه دارد.
13.در فرقه بهائیت از تکنیک فشار بی وقفه استفاده می شود . در فرقه به افراد دستور داده می شود چه بپوشند ، چه بخورند ، چگونه رفتار کنند و چگونه به پرسشها پاسخ دهند . در فرقه بهائیت برای درخواست اعضاء برای پذیرش دگرگونی اساسی یا تغییر روش زندگی میل فزاینده ای وجود دارد .
14.در فرقه بهائیت از تنکیک ایزوله کردن برای ترک خانواده ، دوستان ، شغل و ... برای رسیدن به هدف فرقه ای استفاده می شود . در فرقه بهائیت از هر کس سعی می کند عقاید و احساسات واقعی خود را کتمان کند بنا بر این اعضای فرقه طوری تعلیم می بینند که نه تنها اعضای بیرونی را فریب دهند بلکه دیگر اعضای درونی را هم اغفال می کنند .
15.در فرقه بهائیت افرادی که تحت تاثیر تبلیغ به تازگی به جمع آنها پیوسته اند نسبت به آنچه که در جریان است ناآگاه نگه داشته می شوند ، فرد اغفال شده کاملاً نسبت به استحاله گام به گام و فعالیتهای هماهنگ روانی ، اجتماعی و... به منظور تغییر ، کاملا نا آگاه می ماند ( ایجاد فضای لازم برای بازسازی فکری ).
16.کنترل اطلاعات وابستگان فرقه : در فرقه بهائیت هر گونه اطلاعات خارج از فرقه به ویژه اگر  در جهت مخالف باشد شیطانی تلقی می شود به اعضاء گفته می شود مطالب مخالف فرقه را نخوانند اگر این اطلاعات در نزد کسی یافته شود او از فرقه رانده می شود . فرقه به اعضاء آموزش می دهد تا هر نوع اطلاعات انتقادی را فوراً نابود کنند حتی تصور اینکه این اطلاعات درست باشد را به مخیله اش راه ندهند.
17.کنترل محیط اجتماعی و فیزیکی : در فرقه بهائیت محیط اجتماعی و هرگونه رفتار فیزیکی وابستگان از سوی تشکیلات مربوطه به شدت کنترل می شود وابستگان تعلیم دیده اند چگونه محیط اجتماعی و رفتار فیزیکی دیگر اعضاء را تحت نظر گرفته و گزارشات کاملاً محرمانه به سران تشکیلات ارائه نمایند.
18.بنا نهادن سیستم بسته و ساختار خود کامه که هیچ واکنشی را بر نمی تابد.
19.به کار گیری سیستم پاداش و تنبیه : در فرقه بهائیت بر اساس این تکنیک وابستگان سعی میکنند بنده خوبی برای سران فرقه باشند تا مسیر رشد تشکیلاتی و فرقه ای را برای خود فراهم نمایند.در بهائیت هیچ کس جرأت اعلام نظر را ندارد حتی نسبت به کسب و تأمین معاش در ایام خاص فرقه ای که در صورت سر پیچی با برخورد سرسختانه سران و تشکیلات مخوف مواجه می شود.
20.ایجاد حس ناتوانی ( سلب اراده و شعور آگاهانه ) در اعضاء و تبدیل وی به انسانی رباتیک و قابل کنترل از راه دور : هر وابسته به فرقه سیاسی بهائیت بر اساس تعالیم فرقه ای که از دوران شروع سخنگویی تا زمان فوتش شروع و ادامه می یابد نمی تواند تصمیم شخصی و خارج از چارچوب تعالیم فرقه ای اتخاذ کند چون اراده آن از دست رفته است. همچنین بر اساس همین تعالیم فرقه وی تنها در مسیری قادر به حرکت است که آموزش آنرا دیده است درست مثل آدمهای ماشینی که نرم افزار حرکت وی را تعریف کرده باشند . چرا که هر چه حس ناتوانی در وابستگان افزایش یابد قدرت قضاوت و درک و تلقی درست آنها ازجهان و محیط پیرامونی تخریب می شود . در فرقه سوالات وابستگان به شدت سرکوب می گردد تا اعتماد بنفس درونی آنها فرسوده شود.
21.در فرقه بهائیت مرزهای غیر قابل عبور ترسیم می شود تا وابستگان به طرق مختلف کنترل گردند به افرادی که قصد گذر از این مرز را دارند با عناوین مختلف حمله میکنند . بر همین اساس است که خانم رئوفی بهائی مسلمان شده و فعال در عرصه افشاگری بر علیه فرقه ناجوانمردانه و بدون مراعات حدود اخلاقی از سوی فرقه مورد حمله قرار گرفته است .
22.ترویج تفکر عدم اعتماد به خارج از فرقه در بین وابستگان : در فرقه بهائیت تمامی وابستگان در کارگاههای آموزشی در خصوص این بند آموزش لازم را دیده اند بر این اساس یک وابسته فرقه بهائیت در ارتباط با افراد غیر فرقه ای می داند چه بگوید چگونه رفتار کند و چگونه گزارش نماید.
23.در بهائیت افرادی که تازه جذب می شوند در ابتدا نمی دانند به کجا می روند یعنی از طرح و هدف غائی و نهائی شکارچیان خود کاملا غافل هستند قبل از اینکه بدانند چه اتفاقی افتاده است خود را در تور فرقه گرفتار یافته و به آرامی از گذشته و خانواده جدا شده و تماما به فرقه وابسته شده اند .
24.در فرقه بهائیت از مکانیسم کنترل ذهنی برای مهار افراد استفاده می شود در این فرقه به وابستگان تعلیم داده می شود که ترک فرقه مساوی ترک خدا است .
25.در فرقه سیستم ارزش گذاری ارتباط مستقیم با فعالیت فرد به تشکیلات و سران تفهيم ميشود . اگر فرد و خانواده در جهت منافع فرقه گام بردارد ارزشمند است در غیر اینصورت دستگاه ارزشگذاری او را به ضد ارزش تبدیل می کند .
26.در فرقه بهائیت نهاد خانواده در صورتی ارزشمند است که در جهت منافع فرقه ای باشد در غیر اینصورت به راحتی منهدم می شود.
27.ساختار گزارش دهی در فرقه بهائیت : در فرقه بهائیت هر کس ترغیب می شود تا مراقب محیط خود باشد تا هر آنچه را که می بیند به راس فرقه گزارش نماید . بر همین اساس است که هر بهائی یک جاسوس است . همین ساختار گزارش دهی و گزارش گیری در بهائیت است که این فرقه را دربست در اختیار کشورهای معاند نظام جمهوری اسلامی قرار داده و از وجود آن استفاده های ترکیبی و چند وجهی می کنند .
28.در فرقه سیاسی بهائیت هر عضو وابسته دارای شماره ثبت است درست مثل شماره گذاری اتومبیل تا هرگونه خلافی در پرونده کلاسه مربوطه جمع آوری شود . این پرونده در سرنوشت فرقه ای عنصر وابسته بسیار مهم است .
39.در فرقه بهائیت هیچکس به دلیل بی اعتنائی و یا کاهلی در انجام فرائض دینی نکوهش نمی شود بلکه بخاطر کاهلی در فعالیت فرقه ای مخصوصاً تشکیلات اداری به شدت سرزنش می شود .
30.در فرقه بهائیت اشتغال به کار و خدمات  تشکیلاتی است هر کسی اگر زیر چتر تشکیلات فعالیت نماید در ظل امر ا.. تلقی می شود ولی اگر فرد غیر تشکیلاتی باشد علی رغم اعتقاد به بهائیت کاملاً مطرود و مغضوب است.
31.در فرقه بهائیت افراد دارای حداقل دو چهره هستند چهره ظاهری ( مظلوم ، عاطفی ، خوش برخورد ، منصف ، خادم ) در پشت این چهره ، چهره باطنی (کینه توز ، مغرض ، گزارشگر در راستای اهداف فرقه ای) حساس نسبت به آنچه که باید در ارتباطات جمع آوری کند.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
پي نوشت :

مرکز اسناد انقلاب اسلامی/www.irdc.ir
(کد مطلب: 8738)

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.