روابط ایران و روسیه در نگاه بهائیت

  • 1398/05/18 - 22:21
یکی از بهانه‌هایی که اعضای تشکیلات بهائیت به وسیله‌ی آن، سعی در ایجاد نفرت علیه حکومت و تخریب جمهوری اسلامی ایران را دارند، ارتباط کشورمان با دولت روسیه است. در این راستا با طرح مسائلی نظیر، جدا کردن مناطقی از ایران توسط امپراطوری روس‌تزار را بهانه‌ای برای خیانت جمهوری اسلامی به ایران در پی این ارتباط مطرح می‌کنند.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ هرچند تشکیلات بهائیت تلاش دارد تا به جامعه القاء کند که یک فرقه‌ی سیاسی نیست و بهائیان در امور سیاسی دخالت نمی‌کنند، ولی در عمل و به صورت پنهانی و در چند سال گذشته به صورت آشکار، دست در دست اپوزیسیون، فعالیت سیاسی وسیعی در راستای براندازی انقلاب اسلامی در ایران را در پیش گرفته است.
از این‌رو یکی از بهانه‌هایی که اعضای تشکیلات بهائیت به وسیله‌ی آن، سعی در ایجاد نفرت علیه حکومت و تخریب جمهوری اسلامی ایران را دارند، ارتباط کشورمان با دولت روسیه است. در این راستا با طرح مسائلی نظیر، رژیم حقوقی دریای خزر و یا جدا کردن مناطقی از ایران توسط امپراطوری روس‌تزار را بهانه‌ای برای خیانت جمهوری اسلامی به ایران در پی این ارتباط مطرح می‌کنند.
اما طرح مسئله‌ی جدایی مناطقی از ایران توسط استعمار روس‌تزار و روابط جمهوری اسلامی با دولت فعلی روسیه، آن هم از سوی عناصر تشکیلات بهائیت، در حالیست که:
اولاً: کاملاً صحیح است که استعماری روس تزار مناطق بسیاری از شمال ایران را اِشغال و از کشورمان جدا کرده است، اما این پیشوایان بهائیت بودند که ثناگوی روس‌ها در آن زمان بودند [1] و این دولت روس بود که در عین کشتار مردم ایران و جدایی خاکش، مدافع سرسخت بابیت و بهائیت به شمار می‌آمد.[2]
ثانیاً: مناطق شرقی جدا شده از کشور که در تصویر، توسط برخی عناصر تشکیلات بهائیت به عنوان مناطق جدا شده توسط روس‌ها از ایران معرفی شده، عمدتاً با دخالت مستقیم انگلستان و تحمیل قراردادهایی نظیر پاریس و گلدسمیت از کشور جدا شده که این خود نشان از عمق جهل اپوزیسیون بهائی دارد.

ثالثاً: پیشوایان بهائیت نه تنها ثناگوی روس‌ها بودند، بلکه انگلیس جهان خوار و عامل جدایی بخش وسیعی از خاک کشور و بانی هولوکاست ایرانی را نیز مظهر عدالت دانسته و از خوش‌خدمتی به آن نیز افتخار می‌کردند.[3]
رابعاً: بهائیان در زمانی که کشور در حال جنگ با روس‌ها بود و خون جوانان وطن در دفاع از ایران به دست قشون روس‌تزاری بر زمین ریخته می‌شد، چاپلوس روس‌ها بودند، اما اینک که روس‌ها در همیاری با ایران در برخی حوزه‌ها (همچون جنگ سوریه) جلوی اربابان غربی‌شان ایستاده‌اند، وطن دوست شده‌اند؟!
خامساً: عوامل تشکیلات بهائیت در حالی در راستای سیاست اربابانشان، از دوستی ایران با دشمن گذشته‌اش ابراز انزجار می‌کنند که خودشان، دوست و بلکه نوکر دشمن فعلی ایران عزیز و عاملان تحریم‌های غیرانسانی علیه کشورمان هستند. حال چگونه می‌توان از چنین تشکیلات خائنی، سخنان وطن‌دوستی را تحمل نمود؟!
سادساً: از طرفی، چگونه بهائیتی که داعیه‌ی جهان وطنی داشته و خاک و وطن برایش کمترین ارزشی ندارد و نه تنها مدافع وطن نبوده، بلکه مدافعان وطن را به سگ‌های درنده تشبیه کرده،[4] اینک با هدف تحریک جامعه علیه حکومت، مردم را به وطن دوستی ترغیب می‌کند؟!
آری؛ نظام اسلامی همواره بر شعار نه شرقی نه غربی خود پایبند است؛ اما باید دانست که این شعار به معنای تحت سلطه‌ی شرق یا غرب نبودن است و به معنای آن نیست که از هرگونه رابطه‌ی همراه با احترام متقابل و به نفع کشور با کشورهای دنیا خودداری کرد.

پی‌نوشت:

[1]. ر.ک: علاءالدين قدس جورابچی، بهاءالله موعود کتابهای آسمانی، ص 203.
[2]. جهت مطالعه‌ی بیشتر، بنگرید به مقاله‌ی: عامل نجات بهاءالله، توسط امپراطوری روس!
[3]. ر.ک: عباس افندی، مکاتیب، مصر: فرج‌الله زکی الکردی، 1921 م، ج 3، ص 347.
[4]. عباس افندی، مکاتیب، نسخه الکترونیکی، ج 1، ص 410.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.