خواب شما حجیت دارد، خواب ما نه؟

  • 1398/06/02 - 19:56
گرچه رؤیا طبق ادله محکم حجیت ندارد. یعنی هیچ چیزی با رؤیا اثبات نمی‌شود؛ ولی از قضا رؤیاهای زیادی بر علیه احمد بصری دیده شده است، آیا حاضرید، شما با توجه به این‌ها از احمد برائت بجویید؟

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ در صحبتی که با یکی از اتباع احمد بصری در صفحه‌ی اینستاگرامی (نقد احمدالحسن) داشتم؛ بعد از چند اشکال متفاوت که به احمد بصری وارد کردم، بدون این‌که به اشکالات پاسخ دهد، سراغ مسائل متفرقه رفته و سعی در حاشیه سازی داشت. گفت: «از معصومین بپرسید (در مورد احمد بصری) جوابتان را خواهند داد؛» گفتم: «بپرسم؟ چگونه؟»
گفت: «توسل کنید و... در رؤیا خواهید دید که وی حق است.»
گفتم: «گرچه رؤیا طبق ادله محکم حجیت ندارد. یعنی هیچ چیزی با رؤیا اثبات نمی‌شود؛ ولی از قضا رؤیاهای زیادی بر علیه احمد دیده شده است، آیا حاضرید، شما با توجه به این‌ها از احمد برائت بجویید؟»
گفت: «ولله دروغ می‌گویید؛ اگر شما یک نمونه تعریف کنید که معصوم در رؤیا به شما بگوید، من قبول می‌کنم.» رؤیایم را برایش تعریف کردم ولی حرفش را فراموش کرد.
گفتم: «یک شب که بعد از بحث با اتباع بود، داشتم با خودم فکر می‌کردم؛ ای خدا این افرادی که احمد بصری را قبول دارند و در این راه افتادند؛ عاقبتشان چه می‌شود؟ داشتم برای تنهایی امام عصر غصه میخوردم. با خود می‌گفتم؛ یا امام زمان شما چه می‌کشید از جهل و تعصب این افراد. خوابیدم؛ در رؤیا دیدم که در قبرستان هستم و یکی از اتباع احمدالحسن که مُرده بود را آوردند و جمعی از اتباع یک صف شدند که نماز میت بخوانند، اما، امام جماعت نداشتند! بعد از چند ثانیه دیدم رفتند سراغ میت که بگذارنش در قبر! من داد می‌زدم بابا شما که نماز نخواندید! شما امام جماعت نداشتید! ندیدم کسی ذکری بگوید! چرا دارید با این وضع می‌گذاریدش در قبر؟ گوش نمیدادند! 
لحظه‌ای بعد، رفتم دستشویی قبرستان تا دَر دستشویی را باز کردم، احمد الحسن را دیدم، با چهره‌ای کریه منظر است و پرید دستم را مثل سگ گاز گرفت. داد می‌زدم و می‌گفتم ول کن... ول کن... ول کن... تا داد زدم «خدا کمکم کن» از خواب پریدم 3 دقیقه بعد اذان صبح شده بود. ولله تاالله بالله این رؤیا را دیدم. بعد ادامه دادم رؤیاهای زیادی علیه احمد دیده شده است. اگر مایل باشید برای خواندن آن‌ها می‌توانید به کانال خواب‌های رحمانی مراجعه فرمایید.»
گفت: «الان کجا در این خواب معصوم به شما گفته احمدالحسن کذاب است؟» گفتم: «آیا شما احمد بصری را امام و معصوم نمی‌دانید؟»
شخص سومی وارد در بحث ما شد و گفت: «والله که دروغ نمی‌گویم؛ روزی از اتباع احمد، دعاهای و اعمال مربوط به رؤیا را گرفته و انجام دادم و در خواب امام حسین (علیه‌السلام) را دیدم که فرمود: احمدالحسن کذاب و مفتر است.»
به پیرو احمد بصری گفتم: « حال چگونه؛ خواب شما حجیت دارد، اما خواب ما نه؟»

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.