تحریف شخصیت مسیح توسط جریان تبشیری در موضوع خشونت و صلح

  • 1398/03/05 - 23:15
شبانان مسیحی همواره سعی دارند چهره‌ و شخصیت حضرت مسیح در انجیل را مطابق میل خود تفسیر کنند، ایشان با نادیده گرفتن بخشی از آیات در مورد مسیح سعی دارند که چهره‌ی ایشان را سراسرمحبت و صبح نشان دهند، با این هدف که چهره‌ی اسلام را تخریب و مسیحیت را اثبات نمایند، در حالی که خود اناجیل حاوی آیاتی‌اند که نشان می‌دهند ایشان در جای خود و موقع مناسب هم خود اعمال خشونت(مانند جریان معبد) و هم دستور به خشونت می‌دهند( آنجایی که ضرورت شمشیر خریدن را ولو به قیمت فروش لباس باشد)

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ قطعاً تصویر درستی از حضرت مسیح در اناجیل بشری امروز نمی‌توانیم پیدا کنیم اما جالب است که همین شخصیت غیر‌حقیقی هم از طرف کشیشان مسیحی غلط تفسیر می‌شود؛ مبشر مسیحی برای جذب حداکثر افراد آسیب دیده، چهره‌ی مسیح را با حداکثر مبالغه در مبحث محبت ترسیم می‌نماید! و ادعا می‌کنند مسیح هرگز خشونت به خرج نداد و اصولا برای اعمال خشونت به این دنیا نیامده، او چیزی نبود جز ابزار محبت و عشق به انسانها و ماموریت او صلح و دوستی بود! این آیه از انجیل به خوبی سیره و منش او را نمایان‌گر می‌کند: «هرکه بر رخسار تو زند، دیگری را نیز به سوی او برگردان و کسی که رادی تو را بگیرد، قبا را نیز از او مضایقه مکن»[1] و «هرگاه کسی تو را برای یک میل مجبور سازد دو میل همراه او برو... من به شما می‌گویم که دشمنان محبت نمایید وبرای لعنت کنندگان خود برکت بطلبیدو به آنانی که از شما نفرت دارند احسان کنید و به هرکه به شما فحش دهد و جفا رساند دعای خیر کنید».[2] در این بین مقایسه‌ای هم با کنایه در مورد جنگهای پیامبر اسلام می‌آورند تا نشان دهند مسیحیت دین محبت و اسلام خشونت است.
آما همان‌گونه که گفته شد این همه‌ی آنچه نیست که از انجیل در مورد مسیح ارائه می‌شود؛ مسیح در معبد غوغایی به پا کرد و به خشونت متوسل شد: «پس عیسی داخل هیکل خدا گشته، جمیع کسانی را که در هیکل خرید و فروش می‌کردند، بیرون نمود و تختهای صرّافان و کرسی‌های کبوترفروشان را واژگون ساخت».[3]
حتی به وضوح یکی از اهداف آمدن خود را اعمال خشونت می‌داند: «گمان مبرید که آمده‌ام تا سلامتی بر زمین بگذارم. نیامده‌ام تا سلامتی بگذارم، بلکه شمشیر را»[4]، مسیح حتی شب دستگیر شدنش حواریون را توصیه به خرید شمشیر می‌کند تا جایی که سفارش می‌کند حتی اگر پول نداشته باشند به فروش لباس خود شمشیر تهیه کنند: «به ایشان گفت، لیکن الآن هر که کیسه دارد، آن را بر دارد و همچنین توشه‌دان را و کسی که شمشیر ندارد جامه خود را فروخته، آن را بخرد... گفتند، ای خداوند اینک، دو شمشیر. به ایشان گفت، کافی است.»[5] هرچند که در این آیه مفسرین مسیحی بسیار سعی نموده‌اند تا کلمه‌ی شمشیر را تاویلات روحانی کنند اما آنچه که واضح است اینکه ظاهر این کلمات هیچ نیازی به تفسیر و تاویل بردن ندارد و عیسی مسیح خیلی ساده و به دور از تکلف اطرافیان را به خرید شمشیر ولو برای دفاع از خود توصیه شدید می‌کند و تنها تحمیل منظور و هدفی خاص که همان چهره‌ای افراطی در محبت‌ورزی از سوی مسیح است، می‌تواند محرک خوبی برای چنین تغییر و تفسیراتی از متن باشد.
و این نشان می‌دهد هرچند که دستورات اخلاقی فراوانی در مورد گذشت و محبت از طرف مسیح انجیل سفارش شده اما همین مسیح در جایی که باید خشونت را هم جایز می‌داند و هم خود مرتکب می‌شود مانند ماجرای معبد، و هم به دیگران سفارش می‌کند نظیر دستور به تهیه‌ی شمشیر ولو به قیمت فروخته شدن لباس که البته با بیان چنین جمله‌ای صرفا اهمیت شمشیر خریدن را ابراز می‌کند نه معنی ظاهری یعنی لباس فروختن.

پی‌نوشت:

[1]. لوقا 6 : 29
[2]. متی 5 : 41 و 43
[3]. متی 21 : 12
[4]. متی 10 : 34
[5]. لوقا 22 : 36-38

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.