چرا زنان بهائی از رفتن به حج معاف هستند؟!

  • 1397/09/26 - 12:21
پیامبرخوانده‌ی بهائی حکم حج را مختص به مردها دانسته است. اما اگر بهائیت داعیه‌ی ‌تساوی همه جانبه‌ی میان زن و مرد دارد و این سفر طاقت‌فرسا است، پس چرا باید مردها چنین سفری را تحمل کنند؟! از طرفی، مگر بهائیت خود را مطابق با پیشرفت‌های زمانه نمی‌داند؟! حال چرا با وجود آسانی مسافرت در این قرن، حکم استثنای زنان از حج را برنمی‌دارد؟!

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ مبلّغی بهائی و یک پژوهشگر در زمینه‌ی بهائیت، موضوع علّت اختصاص حج در بهائیت به مردها را مورد بررسی قرار دادند.
پژوهشگر: چرا پیامبرخوانده‌ی بهائی، حج را فقط بر مردها واجب کرده است: «قَد حَكمَ الله لِمَن استطاعَ منكم حج البیت دونَ النساء عَفَی الله عنهنّ رحمه [1]؛ همانا خدا حج بیت را به کسانی از شما که استطاعت دارند، حکم نموده است؛ به غیر از زنان؛ خداوند از ایشان بخاطر رحمتش گذشت کرد».
مبلّغ بهائی: همان‌طور که در عبارت بهاءالله ملاحظه کردید، خداوند با رحمت خود، زنان بهائی را از این حکم معاف کرد.
پژوهشگر: مگر شما شعار تساوی زن و مرد را به عنوان آورده‌ی فرقه‌ی خود سر نمی‌دهید؟! پس چرا خدای بهائی رحمتش شامل حال مردها نشده است؟!
مبلّغ بهائی: خداوند به دلیل مشقّت‌ها و سختی‌های سفر، زن‌ها را از این سفر معاف کرده است؛ چرا که زن‌ها از لحاظ جسمی نسبت به مردها ضعیف‌تر هستند.
پژوهشگر: اگر بهائیت داعیه‌ی ‌تساوی همه جانبه‌ی ‌حقوق میان زن و مرد دارد و این سفر طاقت‌فرسا است، پس چرا باید مردها چنین سفری را تحمل کنند؟! از طرفی، مگر بهائیت خود را مطابق با پیشرفت‌های زمانه نمی‌داند؟! حال چرا با وجود امکانات متعددِ این قرن و آسانی مسافرت، حکم استثنای زنان از حج را برنمی‌دارد؟!

پی‌نوشت:
[1]. اشراق خاوری، گنجینه حدود و احکام، نسخه‌ی الکترونیکی، باب 5، ص 67. (به نقل از بهاءالله).

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.