هدف یکسان بهائیت و فراماسونری

  • 1397/04/26 - 12:52
مجله‌ی اخبار امری بهائیت، به سخنرانی عبدالبهاء، در محافل ماسونی آمریکا اشاره کرده است. او در این سخنرانی‌ها، آرزو و مقصود خود را با محافل ماسونی یکی دانسته است. لذا از آن‌جا که هدف باطنی فراماسونری، مبارزه با ادیان، به خصوص دین اسلام است؛ عبدالبهاء نیز به عنوان رهبری اسلام‌ستیز، هدف خود را با مجامع ماسونی مشترک یافته است.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ مجله‌ی اخبار امری بهائیت، در خصوص بازدید و سخنرانی عبدالبهاء، در محافل ماسونی آمریکا آورده است: «در هر شهر در کلیسای پروتستان، معابد یهود و معابد ماسونیک و غیره به موعظه پرداخت».[1]
اما از آن‌جا که ورود به محافل ماسونی، آن هم به عنوان سخنران، برای غیر اعضای ماسونی ممنوع است؛ حضور و سخنرانی عباس افندی در این محافل، یا بخاطر عضویت در این مجامع ضددینی و یا از جهت اشتراک در اهداف و یا هردو بوده است.
اما با بررسی نطق‌های عباس افندی، به هم‌دستی او با محافل ماسونی، برای مقابله با ادیان الهی به ویژه اسلام پی خواهیم برد؛ همچنان که او در جمع انجمن ماسون مآب تیافسی‌های نیویورک اذعان کرده است: «از احساسات جناب رئیس، نهایت خشنودی را دارم و همچنین از احساسات وکلیه ایشان نهایت سرور را دارم؛ به جهت این که مقاصدمان یکی است و آرزویمان یکی است».[2]
آری؛ از آن‌جا که «هدف (اصلی و) باطنی (فراماسونری)، مبارزه با ادیان، به خصوص دین اسلام است»[3]؛ عبدالبهاء نیز به عنوان رهبری اسلام‌ستیز و در لباس ادعای دین‌آوری، هدف خود را با مجامع ماسونی مشترک یافته است.

پی‌نوشت:
[1]. مجله‌ی اخبار امری، شماره: 10-9، ص 633.
[2]. عباس افندی، خطابات، لانگنهاین آلمان غرب، لجنه‌ی ملِّ نشر آثار امری به زبان‌های فارسی و عربی، 127 بدیع، ج 2، ص 98.
[3]. داریوش آشوری، داریوش، دانشنامه سیاسی، انتشارات گلشن، چاپ هشتم، 1381 ش، ص 257.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.