دید و بازدیدهای عبدالبهاء در آمریکا

  • 1397/05/23 - 23:18
بر اساس شواهد موجود، سفر عباس افندی به آمریکا، با دعوت رسمی مقامات این کشور و با برنامه‌ریزی قبلی صورت گرفته است. از این‌رو هنگام ورود عباس افندی به نیویورک، از سوی مقامات برجسته مورد استقبال قرار گرفت. اما به راستی عبدالبهاء، با چه مجوزی در پاسخ به استقبال آمریکایی‌ها، آنان را برای غارت منابع ایران ترغیب نموده است؟

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ بر اساس شواهد موجود، سفر عباس افندی به آمریکا، با دعوت رسمی مقامات این کشور و با برنامه‌ریزی قبلی برای زد و بندهای سیاسی صورت گرفته است.[1]
از این‌رو هنگام ورود عباس افندی به نیویورک، وی از سوی «روزولت» رئیس جمهور وقت آمریکا و وزیر دارایی‌اش «لی مک کلانگ»، مورد استقبال قرار گرفت. او همچنین در طول سفر، با اشخاص برجسته و مقامات رسمی این کشور، از جمله «فرانکلین مک‌وه» خزانه‌دار آمریکا، دریاسالار «وین رایت»، دریاسالار «پیری» سفیر انگلیس در وانگشتن، چند تن از خاخام‌های یهودی و... ملاقات نمود.[2]
اما به راستی، علّت استقبال مقامات آمریکایی جنگ‌طلب، از عبدالبهاء (در ظاهر) مروج جنگ ستیزی چه بوده است؟! همچنین عبدالبهاء، چه نقشی برای پیشگیری از جنگ‌های بزرگ آینده‌ای که آمریکا باعث و بانی‌اش بوده، ایفا کرده است؟! در غیر این صورت، عباس افندی تنها مأمور غرب، برای ترویج صلح و دست بوسی غربی‌های متجاوز به کشورهای اسلامی می‌باشد![3] از طرفی، عبدالبهاء با چه مجوزی در پاسخ به استقبال آمریکایی‌ها، آنان را برای غارت منابع ایران ترغیب نموده است؟[4]

پی‌نوشت:
[1]. ر.ک: محمود زرقانی، بدایع الآثار، نسخه‌ی الکترونیکی، ج 1، ص 6.
[2]. ر.ک: شوقی افندی، قرن بدیع، ترجمه: نصرالله مودت، بی‌جا: مؤسسه‌ی ملّی مطبوعات امری، 122 بدیع، ج 3، ص 224-223.
[3]. ر.ک: عباس افندی، مکاتیب، مصر: به همّت فرج‌الله زکی الکردی، 1921 م، چاپ اول، ج 3، ص 123.
[4]. ر.ک: عباس افندی، خطابات، لانگنهاین آلمان غربی: لجنه‌ی ملّی نشر آثار امری به زبان‌های فارسی و عربی، 127 بدیع، ج 2، ص 30.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.