سخنان ابن‌تیمیه کفر او را ثابت می‌کند

  • 1397/02/23 - 21:41
حصنی دمشقی شافعی: ابن تیمیه با بهانه قرار دادن داستان عمر به ساحت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) جسارت نموده است. مقام و منزلت آن حضرت را در دنیا پایین آورده و مدعی شده است که حرمت و رسالت آن بزرگوار پس از رحلت از بین رفته است. این سخنان کفر او را ثابت می‌کند.

ابوبکر بن محمد حصنی دمشقی شافعی در رد اعتقادات ابن تیمیه دو کتاب به نام‌های «دفع الشبه عن الرسول و الرساله» و «دفع شبه من شَبّه و تمرّد» را به رشته تحریر در آورد که در آن انتقادات شدید خود را نسبت به وی اظهار داشت.
ابوبکر بن محمد، ابن تیمیه را زندیق و کافر دانسته و سخنان طرفداران وی از جمله ابن کثیر، ابن عبدالهادی و کتبی درباره ابن تیمیه را فاقد ارزش و اعتبار دانست. حصنی دمشقی بر این باور است که ابن‌تیمیه در آثار خود به جای ترویج اعتقادات صحیح اسلامی و هدایت مسلمانان، به تنقیص خداوند، جسارت به ساحت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) و... پرداخته است.[1]
حصنی دمشقی پس از بیان سخنان اعتقادی ابن‌تیمیه گفته است: «این سخنان بدن انسان را به لرزه می‌اندازد. سخنانی که قبل از زندیق حران (ابن‌تیمیه) در هیچ زمان و مکانی، از کسی شنیده نشده بود. ابن تیمیه با بهانه قرار دادن داستان عمر به ساحت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) جسارت نموده است. مقام و منزلت آن حضرت را در دنیا پایین آورده و مدعی شده است که حرمت و رسالت آن بزرگوار پس از رحلت از بین رفته است. این سخنان کفر او را ثابت می‌کند.[2]

پی‌نوشت:

[1]. حصنی دمشقی، دفع الشبهه عن الرسول و الرساله، دار احیاء الکتاب العربی، ص126
[2]. همان

تنظیم و تدوین

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.