شریعت زرتشتی: بردگان نافرمان را شکنجه کنید

  • 1397/02/23 - 11:44
شریعت زرتشتی: برده‌ای که کار نکند، مانند گاوِ تنبل است. آنقدر باید او را کتک زد تا فرمانبرداری کند. اگر باز هم اطاعت نکرد، مرگ ارزان شده و می‌توان او را به قتل رساند. (به راستی این منطق برای چه کسی پذیرفتنی است؟)

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ کدام را می‌پسندیم؟

- شریعت اسلام: به بردگان محبت کنید (سوره نساء، آیه 36). از اموالی که دارید به آنان بدهید (نور: 33) اگر برده مایل به آزادی باشد، با او قرارداد بنویسید و آزادش کنید (نور: 33). بردگان را آزاد کنید تا خدا شما را ببخشد (نساء: 92 / بلد: 13 / مائده: 89).

- شریعت زرتشتی: برده‌ای که کار نکند، مانند گاوِ تنبل است. آنقدر باید او را کتک زد تا فرمانبرداری کند. اگر باز هم اطاعت نکرد، مرگ ارزان شده و می‌توان او را به قتل رساند. (سند: روایت پهلوی، ترجمه مهشید میرفخرایی، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1367، ص 45.)

      

تولیدی

دیدگاه‌ها

کانال تاریخ حقیقی ایران (نقد زرتشت و باستانگرایی) در سروش و ایتاء، مربوط به تیمِ ادیان‌‌نت: @n_bastan

مثل همیشه عالی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.