افزودن نظر جدید

یزش: ستایش و پرستش و نیاش ــــــــــ پادافره: پاداش و جزا
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.