نورعلی الهی دُون گنجشک

  • 1397/02/23 - 10:45
پیروان و سرسپردگان فرقه اهل حق، حکمت اصلی دونادون را "سیر تکامل بشر در گردش‌های متوالی روح" می‌دانند. نورعلی الهی ازجمله سرسپردگان آیین حقیقت است که با انکار لفظ تناسخ، اصرار بر "سیر تکامل بشر" از طریق دونادون دارد قبل از مرگش می‌گوید: دون بعدی او گنجشک است و دیگر در قالب بشر باز نمی‌گردد.

مطلب اجمالی- پیروان و سرسپردگان فرقه اهل حق، حکمت اصلی دونادون را "سیر تکامل بشر در گردش‌های متوالی روح" می‌دانند.[آئین یاری اندرز یاری رمز یاری، تهران، ص 112] نورعلی الهی ازجمله سرسپردگان آیین حقیقت است که با انکار لفظ تناسخ، اصرار بر "سیر تکامل بشر" از طریق دونادون دارد. [برهان الحق، ص 174] اما او که معتقد است که انسان بعد از مرگ برای رسیدن به‌حق تعالی باید دون‌های مختلفی را طی کند، قبل از مرگش می‌گوید: "ما این بار اگر رفتیم، دیگر سوار مرکب خاکی بشری نمی‌شویم، گنجشک می‌شوم، اما دیگر بشر خاکی نمی‌شوم." [آثار الحق، ج 1، گفتار 2024] حال از مریدان نورعلی الهی می‌پرسیم: آیا برگشت انسان به کالبد گنجشک، سیر تکامل است یا تنزل از انسانیت به حیوانیت؟ مگر بنا بر باور اهل حق، دُون بعدی انسان برحسب اعمال و رفتار دُون گذشته نیست که توسط خداوند متعال مُعین می‌شود، حال نورعلی الهی چگونه دُون بعدی خود را تعیین کرده است؟ آیا نورعلی الهی با عوام‌فریبی، نمی‌خواهد مدعی علم غیب شود؟ بنابراین سرسپردگان فرقه اهل حق باید توجه کنند که بزرگان و مرشدان فرقه اهل حق برای کسب مقام و موقعیت خود، با القای عقاید باطلی همچون دونادون، سبب انحراف آنان از مسیر الهی شده‌اند.  

پی‌نوشت:
الهی، نورعلی، برهان الحق، چاپ هشتم، تهران، جیحون، 1373، ص 174   
الهی نورعلی، آثار الحق، ج 1، چاپ چهارم، تهران، جیحون، 1373، گفتار 2024  
 رستمی، منصور، بازشناسی آیین یارسان (اهل حق)، ج 1، چاپ اول، قم، رسالت یعقوبی، 1392، ص 70  
 القاصی، مجید، آئین یاری اندرز یاری رمز یاری، تهران، طهوری، 1362، ص 112

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.