تجربه زندگی‌های مختلف، حکمت دونادون

  • 1397/02/17 - 12:58
ازجمله حکمت‌هایی که برای باور به دونادون مطرح‌شده است، "تجربه زندگی‌های مختلف" است. سرسپردگان فرقه اهل حق معتقد هستند؛ حکمت دونادون برای انسان‌ها، تجربه زندگی‌های مختلف است و درواقع فرصت و مهلت مناسبی برای خودسازی و پیمودن راه حق در اختیار روح است و او در موقعیت‌های مختلفی قرار می‌گیرد تا کاملاً جوهر خود را آشکار کند.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب– برخی از نویسندگان اهل حق ضمن ذکر حکمت‌هایی عوامانه برای دونادون، درصدد اثبات آن هستند. ازجمله حکمت‌هایی که برای باور به دونادون مطرح‌شده است، "تجربه زندگی‌های مختلف" است. ایشان می‌نویسند: «اما دونادون برای سایر انسان‌ها، تجربه زندگی‌های مختلف نیز می‌باشد و در واقع فرصت و مهلت مناسبی برای خودسازی و پیمودن راه حق در اختیار روح است و او در موقعیت‌های مختلفی قرار می‌گیرد تا کاملاً جوهر خود را آشکار کند.»[گلستان یاری 1"دونادون"، صص 87-88] اما پیروان و سرسپردگان فرقه اهل حق باید بدانند که اولاً: اصل دونادون طبق ادله عقلی و نقلی مردود است و درنتیجه هیچ حکمتی برای آن ثابت نیست. ثانیاً: هر انسانی در زندگی فعلی خود ممکن است موقعیت مختلف مالی، اجتماعی و.... را تجربه کند، حال چه لزومی دارد که برای تجربه زندگی‌های مختلف، روح او گردش‌های مختلف در بدن‌های مختلف، داشته باشد. بنابراین سرسپردگان فرقه اهل حق باید چشم خود را به‌سوی واقعیت باز نموده و از دنبال کردن عقاید و داستان‌سرائی‌های بی‌پایه و اساس، خودداری کنند.  

پی‌نوشت:
اکبری، سید محمد، گلستان یاری 1"دونادون"، 1380، صص 88-87  

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.