اهل حق و ظهور حقیقت

  • 1397/01/20 - 17:44
یارسانیان و پیروان مسلک اهل حق، آیین خود را «دوره ظهور حقیقت» می‌دانند و معتقد هستند ظهور این آیین زمینه و بستر مناسبی برای کشف و شهود حقایق و اسرار هستی است. اما نه تنها چنین چیزی را نمی‌توان یافت بلکه مباحثی مثل «خداشناسی»، در متون کلامی چنان با نارسایی و ابهام همراه است که راهی برای برون‌رفت از آن وجود ندارد.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب– یارسانیان و پیروان مسلک اهل حق، آیین خود را «دوره ظهور حقیقت» می‌دانند و معتقد هستند ظهور این آیین زمینه و بستر مناسبی برای کشف و شهود حقایق و اسرار هستی است. و چنان‌که از نام آن پیداست، می‌بایست معارف و حقایق الهی را به عالی‌ترین و زیباترین شکل ممکن بیان کرده باشند، اما با بررسی و  مطالعه کلام‌ها و دفاتر آیین یارسان، نه تنها چنین چیزی را نمی‌توان یافت بلکه مباحثی مثل بحث «خداشناسی»، در متون کلامی اهل حق، چنان با نارسایی و ابهام همراه است که راهی برای برون‌رفت از آن وجود ندارد.[تبیین دوره ظهور حقیقت از نگاه یارسان (اهل حق)، صص 156-155]  بنابراین باید به پیروان و سر سپردگان فرقه اهل حق گفت: این چه آیینی است که خود با نارسایی و ابهام همراه است ولی واژه «ظهور حقیقت را یدک می‌کشد؟ چنین آیینی که آمیخته با افسانه‌سازی و نقل‌های اساطیری است که نه تنها حقیقت را آشکار نمی‌کند، بلکه سبب سردرگمی پیروان و سرسپردگان خود شده است.  

پی‌نوشت: 
رستمی، منصور، تبیین دوره ظهور حقیقت از نگاه یارسان (اهل حق)، چاپ اول، قم، رسالت یعقوبی، 1396، صص 156-155

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.