سخن نادرست اوستا درباره البرز کوه

  • 1396/12/12 - 13:33
اوستا کتاب مقدس زرتشتیان: در البرز کوه، نه باد گرم وجود دارد و نه باد سرد ! آنجا روز وجود ندارد . شب هم وجود ندارد . از بیماری هم خبری نیست. (اوستا، مِهر یَشت، بند 50) عالم همه حیران از این همه دقت علمی !

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ در اوستا کتاب مقدس دیانت زرتشتی، پیرامون البرز کوه (رشته کوه البرز) به نکته‌ی عجیبی اشاره شده است:

آن که آفریدگار (آهوره مزدا) آرامگاه او را بر فراز کوه بلند و درخشان و دارای رشته‌های بسیار (کوه البرز) بر پا کرد. آنجا که نه شب هست، نه تاریکی، نه باد سرد، نه باد گرم، نه بیماری کشنده و نه آلایش دیو آفریده. از ستیغ کوه البرز مِه برنخیزد. آرامگاهی که امشاسپندان و خورشید همگام و با خشنودی درون بساختند تا او بتواند از فراز کوه البرز سراسر جهان استومند را بنگرد. (اوستا، مهر یَشت، بند 50)

به راستی بر بالای که دماوند و سایر کوه‌های البرز، خبری از باد گرم و باد سرد و شب و روز نیست؟! به راستی از ستیغ (قله) البرز، مِه برنمی‌خیزد؟!

تولیدی

دیدگاه‌ها

کانال تاریخ حقیقی ایران (نقد زرتشت و باستانگرایی) در سروش و ایتاء، مربوط به تیمِ ادیان‌‌نت: @n_bastan

بله اوستا درست میگوید چون البرزاصلی در ایران نیست و در خراسان بزرگ واقع درافغانستان کنونی واقع است در مجاورت رودهیرمند

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.