آفرینش فرشته و تناقض‌گویی اهل‌ حق

  • 1396/11/04 - 12:01
با جستجو در متون کلامی اهل حق و با گفتگو با بزرگان و کلام‌دانان این فرقه روشن می‌شود که کیفیت آفرینش فرشتگان و مرتبه وجودی آنان با تناقض‌گویی توأمان است. این تناقض‌گویی به اصل مسئله آفرینش آنان برمی‌گردد.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب– آفرینش فرشتگان و کیفیت ارتباط آن‌ها با انسان از مسائل بنیادین اعتقادی اهل حق است. با جستجو در متون کلامی اهل حق و با گفتگو با بزرگان و کلام دانان این فرقه روشن می‌شود که کیفیت آفرینش فرشتگان و مرتبه وجودی آنان با تناقض‌گویی توأمان است. این تناقض‌گویی به اصل مسئله آفرینش آنان برمی‌گردد. برخی از آثار اهل حق نشان می‌دهد که تعدادی از فرشتگان مانند "هفتن" مظهر ذات خداوند و برخی مانند تعدادی از"هفتوانه" مظهر صفات خداوند هستند. بااین‌وجود اهل حق "هفتن" و "هفتوانه" را -که دو طبقه مهم یاران سلطان اسحاق هستند- فرشته به شمار می‌آورند. حال از ایشان باید پرسید چگونه شما برخی را مظهر ذات می‌دانید درحالی‌که معتقد هستید اگر کسی مظهر ذات شناخته شود مظهر خداست  نه مظهر فرشته؟[ظهور دوره حقیقت از نگاه یارسان (اهل حق)، ص 212] مطالب مذکور تناقض‌گویی را در اهل حق نمایان می‌سازد.  

پی‌نوشت:
رستمی، منصور، ظهور دوره‌ی حقیقت از نگاه یارسان (اهل حق)، چاپ اول، قم، رسالت یعقوبی، 1396، ص 212

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.