تجسد فرشتگان در برخی از مقامات آیینی اهل حق

  • 1396/11/02 - 08:35
یکی از مباحث مهم در فرقه اهل حق شناخت حقایق فرشتگان و کیفیت ارتباط آن‌ها با انسان است. برخی از کلام دانان اهل حق، به تجسد فرشتگان در قالب مقامات آیینی باور دارند، درحالی‌که تجسد فرشتگان در انسان امتناع عقلی دارد.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب– یکی از مباحث مهم در فرقه اهل حق شناخت حقایق فرشتگان و کیفیت ارتباط آن‌ها با انسان است اما متون کلامی اهل حق، این مسئله خالی از ابهام و ایهام بیان نکرده‌اند و با توجه به آن متون، چند مفهوم درباره این نحوه از ارتباط حاصل می‌شود. یکی از مفاهیمی که به‌دست می‌آید این است که مقامات آیینی در ملک "تجسد" پیداکرده‌اند، از برخی از کلام های دوره "پِردیوری" چنین به به‌دست می‌آید که برخی از "هفتن" و "هفتوانه" و مانند آن از طبقات یاران سلطان اسحاق، دون‌های گذشته خود را ملک توصیف کرده‌اند و این متون باعث گردیده است که برخی از کلام دانان اهل حق، به تجسد فرشتگان در قالب مقامات آیینی باور داشته باشند. درحالی‌که تجسد فرشتگان در انسان امتناع عقلی دارد زیرا فرشتگان جوهر مجردند و هیچ سنخیتی با ماده و مادیات ندارد بنابراین تجسد آنان در آدمی محال است. [ظهور دوره‌ی حقیقت از نگاه یارسان (اهل حق)، صص 199-198]   

پی‌نوشت:
رستمی، منصور، ظهور دوره‌ی حقیقت از نگاه یارسان (اهل حق)، چاپ اول، قم، رسالت یعقوبی، 1396، صص 199-198 

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.