علت جمع آوری کتاب کشف الغطاء

  • 1391/11/13 - 23:25
عباس‌ افندي‌ صلاح‌ نديد كه‌ كتاب‌ كشف‌ الغطاء با دارا بودن‌ چنان‌ مايه‌هاي‌ ضد انگليسي، و در حالي‌ كه‌ زد و بندهايي‌ صورت‌ پذيرفته‌ بود، انتشار يابد.و همین یکی از مهمترین علل جمع آوری این کتاب شد.
baharoom.ir

 

سوال : چرا كتاب‌ «كشف‌ الغطاء» را جمع‌ كردند؟!‌

پاسخ : نقطه‌ الكاف‌ از مآخذ تاريخي‌ كهن‌ بابيه‌ است‌ كه‌ مشخصات‌ كامل‌ كتابشناسي‌ آن‌ از قرار زير است: نقطه‌ الكاف‌ در تاريخ‌ ظهور باب‌ و وقايع‌ هشت‌ سال‌ اول‌ از تاريخ‌ بابيه، حاجي‌ ميرزا جاني‌ كاشاني، به‌ سعي‌ و اهتمام‌ ادوارد براون، ليدن‌ 1328ق‌ / 1910م. مرحوم‌ استاد محيط‌ طباطبايي‌ البته‌ در انتساب‌ نسخهِ‌ يادشده‌ به‌ شخص‌ ميرزا جاني‌ كاشاني، تأملات‌ محققانه‌اي‌ داشت‌ و آن‌ را مربوط‌ به‌ فرد ديگري‌ از قدماي‌ بابيه‌ مي‌دانست. ر.ك، مقالات‌ ايشان‌ در ماهنامهِ‌ گوهر، نشريهِ‌ بنياد نيكوكاري‌ نورياني، تابستان‌ و پاييز 1355ش

و اما بهائيت‌ (به‌ رهبري‌ حسينعلي‌ بهاء و جانشينش عباس‌ افندي) روابط‌ با روسيه‌ را تا سالهاي‌ جنگ‌ جهاني‌ اول‌ ادامه‌ داد ولي‌ پس‌ از آن، به‌ علت‌ فروپاشي‌ امپراتوري‌ تزاري‌ (كه‌ بر اثر حملات آلمان‌ از خارج، و شورش ملت‌ روسيه‌ بر ضد استبداد تزار از داخل، صورت‌ گرفت) پيشواي‌ وقت‌ اين‌ فرقه (عباس‌ افندي) قبلهِ‌‌اش‌ را از پايتخت‌ تزار به‌ لندن‌ تغيير داد و آثار اين‌ چرخش‌ سياسي‌ نيز به‌ زودي‌ خود را نشان‌ داد. اعطاي‌ لقب‌ و نشان‌ از سوي لندن‌ به‌ عباس‌ افندي، و ثناگويي‌ رسمي‌ وي‌ از جرج پنجم، جلوهِ‌ بارز اين‌ چرخش‌ بود و جلوهِ‌ ديگر آن، اقدام‌ افندي‌ به‌ گردآوري‌ و محو جميع نسخه‌هاي‌ «كشف‌ الغطاء عن‌ حيل‌ الاعداء» (چاپ‌ تركستان‌ روسيه) بود كه‌ به‌ دستور خود افندي‌ و به‌ قلم‌ ميرزا ابوالفضل‌ گلپايگاني‌ (و چند تن‌ ديگر از مبلغان‌ شهير بهائي) در ردّ‌ كتاب‌ نقطه‌ الكاف  و مصحح‌ و مقدمه‌ نويس‌ آن: ادوارد براون‌ انگليسي، نوشته‌ شده‌ و در آن، تعريضاتي‌ به‌ سياست‌ انگليس صورت‌ گرفته‌ بود. ولي‌ چون‌ چاپ‌ كتاب‌ مزبور زماناً‌ «مصادف‌ بود با پيروزي‌ قشون‌ انگلستان‌ در حيفا، و قبول‌ اطاعت‌ و خدمتگزاري‌ جميع‌ بهائيان‌ نسبت‌ به‌ حكام‌ انگليسي در منطقهِ‌ زير نفوذ انگلستان، عباس‌ افندي‌ صلاح‌ نديد كه‌ كتاب‌ كشف‌ الغطاء با دارا بودن‌ چنان‌ مايه‌هاي‌ ضد انگليسي، و در حالي‌ كه‌ زد و بندهايي‌ صورت‌ پذيرفته‌ بود، انتشار يابد. از اين‌ روي‌ دستور داد پس‌ از جمع‌ آوري‌ دقيق، جميع‌ نسخه‌هاي‌ كشف‌ الغطاء را بسوزانند كه… [تنها] تعداد انگشت‌ شماري‌ از آن‌ در كتابخانه‌هاي‌ انگلستان‌ و فرانسه، و چند نسخه‌اي‌ در ايران، آن‌ هم‌ در كتابخانه‌هاي‌ خصوصي‌ و محرمانهِ‌ بهائيان، از اين‌ فرمان‌ جان‌ سالم‌ بدر بردند» . به‌ نوشتهِ‌ استاد محيط‌ طباطبايي: كشف‌ الغطاء به‌ دستور و نظارت‌ عبدالبهاء و به‌ دستياري‌ ميرزا ابوالفضل‌ گلپايگاني‌ و اديب‌ طالقاني‌ و نعيم‌ سدهي‌ و سمندر قزويني‌ و مهدي‌ گلپايگاني‌ (از فعالان‌ و مبلغان‌ بهائيت) در ردّ‌ مقدمهِ‌ فارسي‌ و انگليسي‌ و تاريخ‌ قديم‌ تازه چاپ‌ به‌ نام‌ نقطه‌ الكاف، از سال‌ 1330 تا 1334 ق‌ تنظيم‌ و تدوين‌ و در عشق‌آباد روسيه‌ به‌ چاپ‌ رسيده‌ و آمادهِ‌ انتشار شد. اما «سقوط‌ فلسطين‌ به‌ دست‌ انگليسيها و پيدايش‌ مصالح‌ تازه‌اي‌ كه‌ براثر انقلاب‌ روسيه‌ قوّت‌ جانب‌ گرفته‌ بود سبب‌ شد كه‌ هزاران‌ نسخهِ‌ آمادهِ‌ انتشار از آن‌ به‌ آتش‌ نابود گردد» . ‌تلقي‌ و تحليل‌ شاهدان‌ عيني‌ مطلع‌ (همچون‌ عبدالحسين‌ آيتي‌ و فضل‌ الله‌ صبحي، مبلغان‌ مستبصر بهائي) نيز از علت‌ جمع‌ آوري‌ نسخ‌ كشف‌ الغطاء، همين است.

خوب هست در پایان ذکر این نکته لازم و ضروری است که مهمترین ادعای باب که ادعای هیچی گری و توبه از هر ادعایی می باشد مخصوصا ادعای نیابت حضرت حجت در این کتاب صفحه 204 ذکر گردیده شده است و متن کامل توبه نامه در کتاب کشف الغطاء آورده شده است .

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.