تناقض عقیده به دونادون با قادریت خالق

  • 1396/10/30 - 10:50
اعتقاد به دونادون منجر به بروز اشکال در قادر بودن خداوند متعال می‌شود زیرا بنا بر دونادون، روح انسان بعد از گردش در هزار و یک بدن به تکامل می‌رسد و این منجر می‌شود که قائل شویم به اینکه خداوند متعال قادر نبوده است که انسان را به‌گونه‌ای خلق کند که در یک بدن ترقی و به تکامل برسد و برای تکامل خود باید همواره تا هزار و یک بدن در گردش باشد.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب– "دونادون" یا گردش‌های متوالی روح در بدن، که زیربنای مباحث اعتقادی در فرقه اهل حق است و بسیاری از اندیشه‌های اهل حق مانند خداشناسی، معاد، نبوت، امامت و... را تحت الشاع قرار داده است، سخن محالی است که با دلیل‌های مختلف عقلی رد شده است. باور به (دونادون= تناسخ) منجر به بروز اشکال در قادر بودن خداوند متعال می‌شود زیرا بنا بر دونادون، روح انسان بعد از گردش در هزار و یک بدن به تکامل می‌رسد و این منجر می‌شود که قائل شویم به اینکه خداوند متعال قادر نبوده است که انسان را به‌گونه‌ای خلق کند که در یک بدن ترقی و به تکامل برسد و برای تکامل خود باید همواره تا هزار و یک بدن در گردش باشد. درحالی‌که خداوند انسان را آفریده و برنامه و راه و روش تعالی و تکامل تا رسیدن به خود را از طریق وحی و برنامه‌های آسمانی  و الهی به او عطا کرده است.  [ظهور دوره حقیقت از نگاه یارسان (اهل حق)، ص 259] بنابراین اعتقاد به دونادون، اعتقادی باطل است زیرا منجر به ایجاد نقص در قادر بودن خداوند متعال، است.        

پی‌نوشت:
رستمی، منصور، ظهور دوره حقیقت از نگاه یارسان (اهل حق)، قم، رسالت یعقوبی، چاپ اول، 1396، ص 259

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.