رابطه اهل حق و غلات

  • 1396/10/17 - 10:22
زیرساخت‌های اعتقادی آیین یارسان، اهل حق را با شیعه اثناعشری فاصله داده و آنها را به غلات شیعه نزدیک می‌کند. در عقاید غلات نیز، عقاید و باورهایی وجود داشته است که پاره‌ای از آن‌ها با عقاید آیین یارسان مطابقت دارد.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب– زیرساخت‌های اصلی که اساس اعتقادات و باورهای هر آیین، مذهب، فرقه و جریان فکری مذهبی را شکل می‌دهد که منجر به تمایز آن با اندیشه‌های دیگر است. زیرساخت‌های اعتقادی آیین یارسان عبارت‌اند از: ظهور ذات حق در انسان که به‌تبع آن عقیده به "مظهریت" پیشوایان دین شکل می‌گیرد، حلول ملک در جامه بشری و همچنین "دونادون"  یا گردش‌های متوالی روح در بدن‌های مختلف، که هریک منشأ برخی اعتقادات اهل حق را شکل داده است که اهل حق را با شیعه اثناعشری فاصله داده و آنها را به غلات شیعه نزدیک می‌کند. در عقاید غلات نیز، عقاید و باورهایی وجود داشته است که پاره‌ای از آن‌ها با عقاید آیین یارسان مطابقت دارد زیرا برخی از فِرق غالی مانندسبائیه، حربیه، مخمسه و... اعتقاد به تناسخ ارواح و حلول داشته‌اند.[بازشناسی آیین یارسان (اهل حق)، ج 1، صص 53-52]         

پی‌نوشت:
رستمی، منصور، بازشناسی آیین یارسان (اهل حق)، ج 1، چاپ اول، قم، رسالت یعقوبی، 1392، صص 53-52

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.