تناقض‌گویی در طهارت اشیاء، توسط بهاءالله

  • 1396/04/21 - 07:46
پیامبرخوانده‌ی بهائیان از یک سو در کتاب اقدس خود به طهارت و پاکی تمامی اشیاء و کثافات حکم کرده و از سویی دیگر دعای کسی که لباسش چرکین باشد را مردود دانسته و شرط طهارت اشیاء با آب را عدم تغییر اوصاف آن معرفی می‌کند. علاوه بر آن، صدور چنین حکمی در حالیست که گویا این مدعی پیغمبری فراموش کرده که امور تکوینی تغییرناپذیرند.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ جناب حسینعلی نوری در کتاب اقدس خود در مخالفت با احکام اسلامی، حکم به طهارت تمامی اشیاء کرده است.(اقدس، صص 73-72) تا جایی که هیچ نجاستی و کثیفی در این فرقه باقی نگذاشته و حتی حکم به طهارت منیّ هم کرده است.(اقدس، ص 71)
اما بر خلاف آن‌که حسینعلی‌بهاء ظاهراً تمامی اشیاء را در دریای طهارت غوطه‌ور کرده، احکامی در تضادّ با این حکم خود صادر نموده است. وی از یک‌سو تمام اشیاء را پاک معرفی می‌کند و از سویی دیگر دعای کسی که لباسش چرکین باشد، را مردود می‌داند.(اقدس، ص 74) همچنین در حکمی مشابه اسلام، اظهار می‌دارد تنها آبی می‌تواند اشیاء را پاک کند که رنگ و بو و مزه‌اش تغییر نیافته باشد.(گنجینه حدود و احکام، ص 81)
در پایان می‌توان گفت این مدعی پیغمبری گویا غافل بوده که امور تکوینی، تغییر ناپذیر بوده و طهارت اشیاء، بر پایه‌ی فطرت و طبیعت آنان است.
پی‌نوشت:
حسینعلی نوری، اقدس، (180 صفحه‌ای)، بی‌جا: بی‌نا، بی‌تا.
عبدالحمید اشراق خاوری، گنجینه حدود و احکام، تهران، بی‌نا، 118 بدیع.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.