چرا انجمن حجّتیه نتوانست از نفوذ بهائیت جلوگیری کند؟

  • 1396/04/20 - 08:30
انجمن حجّتیه در سال 1332، برای مقابله با جریان بهائیت، تأسیس شد. این انجمن با دارا بودن حمایت مردمی، به دو دلیل نتوانست بر نفوذ بهائیت در ایران پایان دهد. چرا که از یک سوی با عدم توجه به حامیان اصلی بهائیت به مبارزه با این جریان پرداخت و از سویی دیگر به دلیل عدم برنامه‌ریزی کافی، توان حفظ مردم در صحنه‌ی مبارزه را نداشت.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ انجمن حجتیه در سال 1332، با هدف مقابله با جریان بهائیت در ایران تأسیس شد.(بهائیت در ایران، صص 249-248) این انجمن گرچه وابسته به منبع عظیم عشق مردم به اسلام بود، اما به دو دلیل نتوانست بر نفوذ بهائیت در ایران پایان دهد.
اول: این انجمن با تمرکز بر متن و بدون توجه به حمایت‌های بی‌دریغ شاه و غرب از بهائیت، به مبارزه با آن پرداخت. طبیعتاً چنین مبارزه‌ای با خزیدن بهائیت به سایه و تخریب چند محل (از جمله حظیرة‌القدس) و اقداماتی مشابه، دلیلی برای ادامه نمی‌یافت. بدین ترتیب با متفرق شدن گروه‌های مبارز، بهائیت سلطه‌ی مجدد خود بر ایران را آغاز می‌نمود.
دوم: فعالان این جریان، گرچه در ابتدا با قدرت ظاهر شدند، اما به دلیل عدم شناخت کافی از بهائیت و نداشتن برنامه‌ریزی دراز مدت، توانایی نگهداری مردم در صحنه‌ی مبارزه را نداشتند.
پی‌نوشت:
ر.ک: سعید زاهد زاهدانی، بهائیت در ایران، بی‌جا: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1381.
جواد نوائیان، تارهای عنکبوت، مشهد: انتشارات فرهنگی هنری خراسان، 1394.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.